Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2015 Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015
Pörssitiedote heinäkuuta 30, 2015

Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               30.7.2015 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015

Kannattavuus parani, laite- ja laitostilaukset lisääntyivät

Tammi-kesäkuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 654 (590) miljoonaa euroa, +11 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +6 %)
 • Tilauskanta: 1 207 (1 260) miljoonaa euroa, -4 %
 • Liikevaihto: 588 (679) miljoonaa euroa, -13 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -16 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 244 (226) miljoonaa euroa, +8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +4 %)
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 24 (16) miljoonaa euroa, +46 %
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 4 (2)
 • Osakekohtainen tulos: 0,03 (0,02)

Huhti-kesäkuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 395 (380) miljoonaa euroa, +4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -0 %)
 • Liikevaihto: 311 (335) miljoonaa euroa, -7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -10 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 126 (118) miljoonaa euroa, +6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +1 %)
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 16 (4) miljoonaa euroa, +308 %
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 5 (1)

Vuoden 2015 tulosohjeistus pysyy ennallaan

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön perusteella johto arvioi, että vuonna 2015:

 • Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.
Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
  2015 2014 2015 2014 12 kk 2014
Tilauskertymä, milj. EUR 394,7 379,5 654,3 589,8 1 242,4 1 177,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 117,8 147,8 249,0 281,0 523,0 555,0
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 29,9 38,9 38,1 47,6 42,1 47,1
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 207,2 1 259,7 1 207,2 1 259,7 1 207,2 1 138,0
Liikevaihto, milj. EUR 310,8 335,2 588,3 679,1 1 311,8 1 402,6
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 125,8 118,4 244,1 225,9 537,2 519,0
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 40,5 35,3 41,5 33,3 41,0 37,0
Bruttokate, % 28,8 21,3 28,6 21,5 26,1 22,9
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 16,1 3,9 23,7 16,3 63,4 56,0
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 5,2 1,2 4,0 2,4 4,8 4,0
EBIT, milj. EUR 8,0 -0,3 11,6 8,4 13,6 10,4
EBIT, % 2,6 -0,1 2,0 1,2 1,0 0,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 5,8 -2,0 6,7 4,4 2,5 0,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -7,6 2,6 -42,9 7,3 -30,3 19,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 105,0 -29,6 105,0 -29,6 105,0 -5,8
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 23,7 -6,6 23,7 -6,6 23,7 -1,3
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR 38,7 -22,4 38,7 -22,4 38,7 -28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk 1,8 13,9 1,8 13,9 1,8 1,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk 0,4 10,5 0,4 10,5 0,4 0,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 948 4 865 4 948 4 865 4 948 4 571
Osakekohtainen tulos, EUR 0,02 -0,01 0,03 0,02 0,01 0,00

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Mineraalien ja metallien jalostuksen markkinat polkivat edelleen paikallaan, sillä teollisuuden investoinnit etenivät hitaasti metallien alhaisten hintojen, kysynnän hitaan kasvun ja Kiinan kasvuennusteiden epävarmuuden vuoksi. Yritykset keskittyvät pääasiassa nykyisten laitosten tehostamiseen ja kassavirtojen maksimoimiseen.

Olen tyytyväinen, että onnistuimme haastavassa markkinatilanteessa kasvattamaan laitos- ja laitetilausten kertymäämme selvästi - tilaus-laskutussuhde oli yli yhden - ja saimme myös merkittäviä uusien laitosten tilauksia. Varaosatilausten määrä kasvoi reippaasti, mutta palvelujen kokonaistilauskertymä laski asiakkaiden lykätessä huoltotoimenpiteitään erityisesti rautamalmin arvoketjussa.

Odotustemme mukaisesti liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 vähäisten laitos- ja laitetilausten vuoksi. Palvelujen liikevaihto kasvoi edelleen erityisesti varaosa-, huoltoseisokki-, modernisointi- sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluissa. Kempen yritysosto vauhditti palveluliiketoiminnan kasvua.

Kannattavuutemme koheni selvästi vertailukaudesta Metals, Energy & Water -liiketoiminnan parantuneen projektien toteutuksen johdosta. Minerals Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuus heikkeni vertailukautta pienemmän liikevaihdon ja valuuttakurssimuutosten seurauksena. Kustannussäästöohjelmamme etenee suunnitellusti ja jatkuu vuoden 2015 loppuun. Kiinteät kulumme kasvoivat kuitenkin noin 15 miljoonaa euroa valuuttavaikutusten, alkuvuoden resurssien vajaakäytön ja immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntikulujen sekä Kempen yritysoston vuoksi.

Hyvästä toisen vuosineljänneksen tilauskertymästä huolimatta kassavirtaamme heikensi käyttöpääoman kasvu, joka johtui pääasiassa tilauskannassa olevien isojen laitostoimitusten maturiteetista sekä palveluliiketoiminnan suuremmasta osuudesta.

Vuoden 2015 markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina metallien edelleen heikentyneiden hintojen vuoksi ja asiakkaiden maksimoidessa kassavirtojaan. Vaikka markkinanäkymä on erityisesti mineraalien rikastuksen alalla heikko, Outotecillä on kuitenkin hyviä myyntimahdollisuuksia tiettyjen metallien, maantieteellisten alueiden ja asiakkaiden hankkeissa. Odotamme perusmetallien investointien alkavan vähitellen elpyä supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Metallien hintojen viimeaikainen lasku ja maailmantalouden epävarmuudet voivat kuitenkin edelleen lykätä investointeja. Tarjouskantamme on vahva ja pyrimme jatkossakin kasvattamaan tilaushankintaa ja ylläpitämään palveluliiketoiminnan kasvua. Samanaikaisesti jatkamme kannattavuuden parantamista keventämällä edelleen kustannusrakennettamme ja nostamalla parantuneen tilauskertymän myötä resurssiemme käyttöastetta. Kassavirtamme parantaminen on myös yksi keskeisistä prioriteeteistämme."

TUOTEHALLINTAKUSTANNUSTEN UUDELLEENLUOKITTELU OUTOTECIN TULOSLASKELMASSA

1.1.2015 alkaen kaikki teknisen tuotehallinnan kustannukset on Outotecin tuloslaskelmassa sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) kuluihin ja kaupallisen tuotehallinnan kustannukset myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Aikaisemmin osa näistä tuotehallintaan liittyvistä kustannuksista on raportoitu osana hankinnan ja valmistuksen kuluja bruttokatteen yläpuolella tuloslaskelmassa.

Outotec on vuodesta 2011 kehittänyt ja ottanut käyttöön yhtenäisiä, maailmanlaajuisia liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä. Yhtiö on nyt määritellyt teknisen tuotehallinnan prosessin osaksi tutkimusta ja tuotekehitystä ja kaupallisen tuotehallintaprosessin osaksi myyntiä ja markkinointia. Raportoinnin uudelleenluokittelu on yhdenmukainen tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa ja kuvaa näiden kustannusten luonnetta tuloslaskelmassa.

Uudelleenluokituksen myötä Outotecin koko vuoden 2014 tuloslaskelmassa 19,6 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluista siirtyy T&K-kuluihin ja 6,9 miljoonaa euroa myynnin ja markkinoinnin kuluihin.

Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, tulokseen (EBITA ja EBIT) tai vuoden 2015 tulosohjeistukseen.

LISÄYS SEGMENTTITIETOIHIN

1.1.2015 alkaen Outotec raportoi tilauskertymän sekä palveluliiketoiminnan liikevaihdon segmenteittäin.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: torstai 30.7.2015

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1619. Rekisteröitymistunnus 3786797.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

·         Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Lataa