Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2016 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015
Pörssitiedote helmikuuta 9, 2016

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015

OUTOTEC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  9.2.2016 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

Tilaukset ja palvelujen myynti ennallaan, liikevaihto laski

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti (vuoden 2014 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 1 190 (1 178) miljoonaa euroa, 1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -2 %)
 • Tilauskanta: 1 103 (1 138) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto: 1 201 (1 403) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -15 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 511 (519) miljoonaa euroa, -1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -2 %)
 • Liikevoitto: -12 (10) miljoonaa euroa
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 56 (56) miljoonaa euroa
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 5 (4)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 70 (20) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos: -0,10 (0,00)
 • Osinko: hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta, koska vuoden 2015 nettotulos oli tappiollinen

Loka-joulukuu 2015 lyhyesti (vuoden 2014 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 267 (322) miljoonaa euroa, -17 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -20 %)
 • Liikevaihto: 306 (403) miljoonaa euroa, -24 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -23 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 138 (166) miljoonaa euroa, -17 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -15 %)
 • Liikevoitto: -31 (2) miljoonaa euroa
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 18 (26) miljoonaa euroa, -31 %
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 6 (6)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 48 (38) miljoonaa euroa

Vuoden 2016 tulosohjeistus

Tämänhetkisten markkinanäkymien, asiakkaiden investointiaktiivisuuden sekä tilauskannan perusteella johto arvioi, että vuonna 2016:

 • liikevaihto on noin 1,0 - 1,2 miljardia euroa
 • oikaistu liikevoitto (EBIT)*) on noin 2 - 5 %.

Markkinat heikkenivät viime vuonna ja heikkeneminen kiihtyi vuoden loppua kohti. Epävakaan markkinatilanteen ja heikon näkyvyyden vuoksi tulosohjeistuksen vaihtelualue on laaja.

Tuloksen odotetaan painottuvan jälkimmäiselle vuosipuoliskolle ja olevan alkuvuonna tappiollinen. Tyypillinen kausivaihtelu ja tilauskannan toimitusten sekä kustannusrakenneohjelman säästövaikutusten ajoittuminen vaikuttavat tuloksen vaiheittaiseen muodostumiseen vuoden aikana.

*) Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2015 2014 2015 2014
Tilauskertymä, milj. EUR 267,2 322,4 1 189,9 1 177,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 109,3 159,1 496,6 555,0
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 40,9 49,4 41,7 47,1
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 102,8 1 138,0 1 102,8 1 138,0
Liikevaihto, milj. EUR 305,7 403,2 1 201,2 1 402,6
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 138,0 166,1 511,3 519,0
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 45,1 41,2 42,6 37,0
Bruttokate, % 26,4 22,9 27,9 22,9
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 17,6 25,5 56,0 56,0
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 5,8 6,3 4,7 4,0
Liikevoitto, milj. EUR -30,6 2,3 -12,3 10,4
Liikevoitto, % -10,0 0,6 -1,0 0,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR -32,1 -1,1 -22,9 0,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 47,7 37,9 69,5 19,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 39,9 -5,8 39,9 -5,8
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 9,9 -1,3 9,9 -1,3
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -89,4 -28,2 -89,4 -28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk -1,5 1,7 -1,5 1,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -4,0 0,0 -4,0 0,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 859 4 571 4 859 4 571
Osakekohtainen tulos, EUR -0,13 0,00 -0,10 0,00
Osakekohtainen osinko, EUR - - -1) 0,10

1) Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Vuosi 2015 oli kaivos- ja metalliteollisuudelle erittäin haastava. Metallien kysynnän kasvu hidastui, ja metallien hinnat laskivat keskimäärin 30 % saavuttaen vuoden 2009 pohjalukemat. Kiinan yhä epävarmemmat kasvunäkymät ja metallien hintojen kiihtyvä lasku heikensivät markkinatilannetta edelleen vuoden 2015 toisella puoliskolla. Epävarmuus ja heikentynyt kannattavuus saivat monet tuottajat supistamaan tuotantoaan ja lykkäämään investointejaan. Yritykset pyrkivät kaikin keinoin maksimoimaan kassavirtansa ja leikkaamaan kulujaan, mikä heikensi myös palveluliiketoiminnan markkinatilannetta vuoden loppupuolella.   

Olen tyytyväinen, että tässä erittäin vaikeassa markkinatilanteessa tilausten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Vaikka kaivos- ja metalliteollisuuden tilaukset laskivat markkinoiden mukana, onnistuimme piristyneen jätevoimaloiden kysynnän ja kilpailukykyisen tarjontamme ansiosta saamaan useita voimalatilauksia. Monet maat etsivät vaihtoehtoja fossiilienergialle ja lisäävät jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa kaatopaikalle läjittämisen sijaan. Palveluliiketoiminnan tilauskertymä supistui, koska tuottajat lykkäsivät edelleen modernisointihankkeitaan. Toisaalta vara- ja kulutusosien tilaukset kasvoivat pyrkiessämme kattamaan asennuskannan yhä laajemmin.

Koko vuoden liikevaihto supistui, koska asiakkaiden investointeja oli vähemmän ja hankkeet edistyivät hitaammin. Palvelujen liikevaihto vastasi edellisen vuoden tasoa heikentyneestä kysynnästä huolimatta. Jotkin projektitoimitukset hidastuivat asiakkaista johtuvista syistä, mikä heikomman modernisointipalvelujen kysynnän lisäksi laski neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoa.

Kannattavuutemme (EBITA ilman kertaeriä ja yritysostojen allokointeihin liittyviä poistoja) oli vuoden 2014 tasolla. Bruttokate laski supistuneen liikevaihdon vuoksi, mutta palveluliiketoiminnan suurempi osuus ja paremmat projektikatteet paransivat bruttokateprosenttia huomattavasti. Saavutimme 45 miljoonan euron kustannussäästöohjelman bruttosäästötavoitteet, mutta resurssien suunniteltua heikompi käyttöaste, valuuttakurssien vaikutukset ja immateriaalioikeuksiin liittyvät poikkeuksellisen suuret oikeudenkäyntikulut pienensivät nettovaikutusta.

Voitto ennen veroja oli tappiollinen kustannusrakenneohjelmien merkittävien kertakulujen ja joidenkin vanhojen oikeudenkäyntitapausten riskivarausten vuoksi. Käyttöpääoman parantuminen vahvisti rahavirtaa. Outotec osti neljä yritystä vahvistaakseen palvelu- ja teknologiatarjontaansa lupaavilla kasvualoilla.

Maailmantalouden ja metallien kysynnän heikommat kasvunäkymät ja metallien alhaiset hinnat, tuotannon ylikapasiteetti ja useiden tuottajien lainarasitteiset taseet tekevät kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymistä haastavat ja vaikeat ennustaa. Odotamme laitteiden ja laitosten kysynnän supistuvan edelleen vuonna 2016 ja palvelujen kysynnän olevan heikompaa kunnossapito- ja modernisointihankkeiden lykkäysten vuoksi. Heikon markkinanäkymän vuoksi sopeutamme aiemmin julkistetun ohjelman mukaisesti toimintamallimme ja kiinteät kulumme vastaamaan supistunutta liikevaihtoa. Nämä toimenpiteet edistyvät suunnitellusti ja ovat olennaisia kannattavuuden parantamisessa. Keskitymme vuonna 2016 vapaan kassavirran parantamiseen ja vahvan taseen varmistamiseen."

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai 9.2.2016

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1618. Rekisteröitymistunnus 6487974.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2016 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 11.4.2016.
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2016
 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 27.7.2016
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 28.10.2016

Tilinpäätös vuodelta 2015 julkaistaan viimeistään viikolla 8/2016.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote 2015 Lataa