Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2016 Outotecin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 27, 2016

Outotecin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS       27.4.2016 KLO 9.00       
                                                                                                                

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Tilauskertymää laskivat haastava markkinatilanne sekä laitostilausten ajoitukset

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti (tammi-maaliskuun 2015 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 170 (260) miljoonaa euroa, -34 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -29 %)
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä: 102 (131) miljoonaa euroa, -22 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -14 %)
 • Tilauskanta: 1 004 (1 132) miljoonaa euroa, -11 %
 • Liikevaihto: 240 (277) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -8 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 114 (118) miljoonaa euroa, -4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +5 %)
 • Liikevoitto: -12 (4) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*): -5 (8) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*) %: -2 (3)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -34 (-35) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos: -0,07 (0,00)

Vuoden 2016 tulosohjeistus pysyy ennallaan

Tämänhetkisten markkinanäkymien, asiakkaiden investointiaktiivisuuden sekä tilauskannan perusteella johto arvioi, että vuonna 2016:

 • Liikevaihto on noin 1,0-1,2 miljardia euroa.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*) on noin 2-5 %.

Markkinat heikkenivät viime vuonna, ja heikkeneminen kiihtyi vuoden loppua kohti. Epävakaan markkinatilanteen ja heikon näkyvyyden vuoksi tulosohjeistuksen vaihtelualue on laaja.

Tuloksen odotetaan painottuvan jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Tyypillinen kausivaihtelu ja tilauskannan toimitusten sekä kustannusrakenneohjelman säästövaikutusten ajoittuminen vaikuttavat tuloksen vaiheittaiseen muodostumiseen vuoden aikana.

*) Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja 


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista
Q1 Q1 Viim. Q1-Q4
  2016 2015 12 kk 2015
Tilauskertymä, milj. EUR 170,2 259,7 1 100,5 1 189,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 101,9 131,2 467,3 496,6
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 59,9 50,5 42,5 41,7
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 004,5 1 132,2 1 004,5 1 102,8
Liikevaihto, milj. EUR 239,8 277,5 1 163,6 1 201,2
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 114,1 118,3 507,0 511,3
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 47,6 42,6 43,6 42,6
Bruttokate, % 24,3 28,4 27,0 27,9
Oikaistu liikevoitto (EBIT)1), milj. EUR -4,8 7,7 43,5 56,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT)1), % -2,0 2,8 3,7 4,7
Liikevoitto, milj. EUR -12,3 3,6 -28,2 -12,3
Liikevoitto, % -5,1 1,3 -2,4 -1,0
Voitto ennen veroja, milj. EUR -14,6 1,0 -38,4 -22,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -33,6 -35,3 71,2 69,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -69,52) 51,2 -69,52) 39,9
Oma pääoma kauden lopussa 538,4 448,0 538,4 404,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,62) 34,0 40,62) 31,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -12,92) 11,4 -12,92) 9,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -58,3 -2,0 -58,3 -89,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk -2,4 0,2 -2,4 -1,5
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk -5,9 -0,8 -5,9 -4,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 552 4 966 4 552 4 859
Osakekohtainen tulos, EUR -0,07 0,00 -0,17 -0,10


1)
Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
2) Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: omavaraisuusaste olisi kauden lopussa 29,3 %, nettovelkaantumisaste 20,7 %, ja korollinen nettovelka 80,5 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne jatkui hyvin haastavana vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Useimpien raaka-aineiden hinnat ovat palanneet supersykliä edeltävälle tasolle. Kiinan epävarmojen kasvunäkymien sekä kaivos- ja metalliteollisuuden heikentyneen kannattavuuden johdosta tuottajat ovat supistaneet tuotantoaan, lykänneet investointejaan ja leikanneet kulujaan pyrkiessään maksimoimaan kassavirtaansa. Tämä on heikentänyt investointihyödykkeiden ja palvelujen markkinatilannetta.

Laitos-, laite- ja palvelutilauksemme vähenivät. Vara- ja kulutusosien tilaukset lisääntyivät vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Palvelujen kokonaistilauskertymä kuitenkin supistui tuottajien lykätessä modernisointi- ja laitepäivityshankkeitaan edelleen. Laitostilausten ajoitukset heikensivät varsinkin Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikön tilauskertymää.

Vuoden 2015 laitos- ja laitetilausten ajoitukset, asiakkaista johtuvat projektitoimitusten hidastumiset sekä modernisointi- ja laitepäivityspalvelujen aiempaa heikompi kysyntä laskivat liikevaihtoamme. Varaosien myynti kasvoi hieman.

Oikaistu liikevoitto oli tappiollinen. Pystyimme alentamaan kiinteitä kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitelmamme mukaisesti, mutta tämä ei riittänyt kattamaan alhaisemman myynnin ja erityisesti varausten purkujen vaikutusta. Voitto ennen veroja oli tappiollinen rakennemuutosten kertakulujen ja vanhan oikeudenkäynnin kuluvarauksen vuoksi.

Outotec on laskenut liikkeeseen raportointikauden aikana 150 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilaina vahvistaa Outotecin pääomarakennetta, ja sitä käytetään nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä Outotecin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin. Lisäksi keskitymme vapaan kassavirran parantamiseen ja vahvan taseen varmistamiseen.

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymiä on vaikea ennustaa. Odotamme, että laitosten ja laitteiden kysyntä supistuu vuonna 2016 ja että kunnossapito- ja modernisointihankkeiden lykkäykset sekä asiakkaiden käyttökustannusten leikkaukset heikentävät palvelujen kysyntää. Heikon markkinanäkymän vuoksi jatkamme aiemmin julkistettua ohjelmaa sopeuttaaksemme kiinteät kulut vastaamaan supistunutta liikevaihtoa. Näemme mahdollisuuksia ympäristö-, jätevoimala- ja vesienkäsittelyratkaisuissa sekä varaosa- ja kulutusosaliiketoiminnoissa."

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.


LISÄTIETOJA

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: keskiviikko 27.4.2016

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1618. Rekisteröintitunnus: 9849954.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2016 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 27.7.2016.
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 28.10.2016.

Outotecin pääomamarkkinapäivä pidetään 7.6.2016 Outotec-talossa Espoossa.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Lataa