Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2018 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017
Pörssitiedote helmikuuta 2, 2018

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

OUTOTEC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  2.2.2018 KLO 9.00

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Tilauskertymä kasvoi, ja kannattavuus parani

"Useiden vaikeiden vuosien jälkeen vuosi 2017 oli Outotecille selkeästi valoisampi. Mineraalien ja metallien jalostuksen markkinat paranivat, joskin markkinatilanne vaihteli liiketoiminnoittain. Minerals Processing -segmentin laite- ja palvelukysyntä jatkoi elpymistään. Myös Metals, Energy & Water -segmentin hydrometallurgian ja sulatusteknologioiden kysyntä oli kasvussa, sitä vastoin suurten metallurgisten laitosten ja jätevoimaloiden kysyntä oli edelleen laimeaa. Varaosien, laiteparannusten ja laitosmodernisointien kysyntä jatkui ennallaan.

Metallien hinnannousu ja sähköautoteollisuuden luoma kysyntä vauhdittivat molempien liiketoimintasegmenttiemme tilauksia kuparin, koboltin, nikkelin ja litiumin tuottajilta. Saimme myös  suurehkoja tilauksia alumiinin sekä kuparin ja koboltin tuottajilta. Vuoden 2017 tilauskertymämme kasvoi 20 % edellisvuodesta, ja vuoden loppua kohden kasvu kiihtyi. 

Liiketoimintasegmenttiemme liikevaihto ja kannattavuus poikkeavat toisistaan: Minerals Processingin liikevaihto palveluineen kehittyi suotuisasti koko vuoden. Metals, Energy & Water -segmentin liikevaihto laski. Kokonaisliikevaihtomme kasvoi 8 % ja palveluliiketoiminta 6 % vuodesta 2016.

Olen tyytyväinen siihen, että kasvanut liikevaihto ja kiinteiden kulujen säästöt paransivat kannattavuuttamme. Minerals Processingin oikaistu liiketulos parani edellisvuodesta. Metals, Energy & Water -segmentin oikaistu liiketulos parani mutta oli edelleen tappiollinen. Varmistaaksemme joustavan työvoiman käytön ja kannattavuuden olemme uutena tehostamiskeinona muun muassa ulkoistamassa osan segmentin suunnittelutoiminnoista.

Ensimmäisen toimitusjohtajavuoteni aikana tapasin lukuisia asiakkaita. Asiakkaat arvostavat edistyksellisiä teknologioitamme sekä työntekijöidemme asiantuntemusta, ja asemamme malmista  metalliksi -arvoketjun kaikissa vaiheissa on hyvä. Kaikkien liiketoimintojemme on kuitenkin oltava kannattavia. Keskitymme viiteen kehitysohjelmaan, jotta saamme kannattavuustavoitteen toteutumaan. Ne ovat: asiakaslähtöisyys, palveluliiketoiminta, tuotteiden kilpailukyky, projektiosaaminen ja henkilöstö. Olemme jo edistyneet hyvin.

Voidaksemme hyödyntää palveluliiketoiminnan tarjoaman merkittävän kasvupotentiaalin perustimme huhtikuussa palveluliiketoimintaan keskittyvän organisaation kehittämään osaamistamme ja palvelutarjontaa. Tavoitteemme on kasvattaa palveluliikevaihtoamme keskimäärin yli 10 % vuodessa. Tuotteiden kilpailukyvyn saralla olemme tuoneet markkinoille uusia tuotteita rikastushiekan ja vesien hallintaan, vahvistaneet tuotteidemme digitalisaatiota sekä kehittäneet uusia virtuaalisia laitoskonsepteja. Investoimme tutkimukseen ja kehitykseen 56 miljoonaa euroa vuonna 2017. Uskon, että johtavat teknologiamme, uudet tuotteet ja laitoskonseptit sekä hankintojen keskittäminen alemman kustannustason maihin auttavat meitä parantamaan kilpailukykyämme entisestään ja voittamaan markkinaosuuksia.

Vuonna 2018 tavoite on liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden parantaminen. Globaalit megatrendit kuten resurssitehokkuus, kestävä kehitys ja digitalisaatio sekä markkinoiden parantunut ilmapiiri tarjoavat meille hyviä kasvumahdollisuuksia", tiivistää toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.

Osinkoehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta, koska vuoden 2017 osakekohtainen tulos oli tappiollinen.

Tiivistelmä tunnusluvuista


 
Q4 Q4     Q1-Q4 Q1-Q4    
Milj. EUR 2017 2016 %1 %2 2017 2016 %1 %2
Tilauskertymä 365,8 282,7 29 32 1 204,6 1 007,7 20 18
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä 125,5 107,8 16 22 494,9 443,3 12 10
Tilauskanta kauden lopussa 988,2 1 002,1 -1 - 988,2 1 002,1 -1 -
Liikevaihto 328,9 305,4 8 11 1 139,2 1 057,9 8 7
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 146,0 127,4 15 18 475,2 447,0 6 5
Bruttokate, % 24,4 15,6     23,6 22,1    
Oikaistu liiketulos (aEBIT)3 16,0 -24,8     32,1 -23,0    
Oikaistu liiketulos (aEBIT)3, % 4,9 -8,1     2,8 -2,2    
Liiketulos 14,0 -53,5     24,6 -67,7    
Liiketulos, % 4,3 -17,5     2,2 -6,4    
Liiketoiminnan nettorahavirta 47,0 -11,9     39,6 -84,6    
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 -0,30     -0,04 -0,42    

1 Muutos, %
2 Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein, %
3 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.

Vuoden 2018 tulosohjeistus

Vuoden 2018 tulosohjeistus perustuu nykyiseen tilauskantaan sekä ennakoituun tilaushankintaan.

  • Liikevaihdon odotetaan olevan noin 1,2 - 1,3 miljardia euroa.
  • Oikaistun liiketuloksen (aEBIT)* odotetaan olevan noin 5 - 7 %.

*Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                        

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TELEKONFERENSSI

Päivä: perjantai 2.2.2018

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 7479 0361. Rekisteröitymiskoodi on 063270. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017 Lataa