Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2021 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metso Outotecin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi
Pörssitiedote tammikuuta 22, 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metso Outotecin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 22.1.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 23.4.2021 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi seitsemän ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen  Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Kari Stadigh, Emanuela Speranza ja Arja Talma.

Mikael Lilius, Matti Alahuhta ja Hanne de Mora eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Antti Mäkinen, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin sama kiinteä vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

Puheenjohtajalle 150 000 euroa
Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa
Hallituksen jäsenille 65 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille maksettaisiin samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 23 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan hallituksen kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 900 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 800 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 2 700 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Metso Outotecin  hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2021 yhtiökokouskutsuun.

Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) ja muina jäseninä Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital AB), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metso Outotecin  hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius. Metso Outotecin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat omistuksen 15.8. perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoa:

Annareetta Lumme-Timonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 010 830 8910

Metso Outotec Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.   

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/