Antti Mäkinen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen 2018 alkaen
Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1961
Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi:
Solidium Oy:n toimitusjohtaja

Osakeomistus
Ei osakkeita

Muut luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Rake Oy
Hallituksen jäsen: Rake Real Estate Oy
Hallituksen jäsen: Sampo Oyj
Hallituksen jäsen: Stora Enso Oyj