Nina Kopola

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen 2013 alkaen
Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1960
Koulutus: Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti

 

Tarkastusvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi
Hallitusammattilainen

Palkkiot 2018
73 600 euroa sisältäen 869 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018
10/10 hallituksen kokousta
5/5 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus (31.12.2018)
3 949 osaketta

Muut luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Suomen Tekstiili & Muoti ry
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen