Sisäpiirin hallinnointi

Sisäpiiriasioiden lainmukaisen hallinnan perustana ovat:

  • Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje
  • sisäpiiriasioihin liittyvät lait ja säädökset, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR)

Ylläpidämme heinäkuusta 2016 alkaen voimassa olleen MAR:n mukaisia projektikohtaisia sisäpiiriluetteloita. Laadimme sisäpiiriluettelon kaikista projekteista, joihin liittyy sisäpiiritietoja. Sisäpiiriin kuuluville henkilöille ilmoitetaan sisäpiiriin kuulumisesta kirjallisesti. Ilmoituksessa on tietoja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista.

Noudatamme 30 päivän suljetun ikkunan periaatetta ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Kyseisenä ajanjaksona Metson hallituksen jajohtoryhmän jäsenet sekä ne ennakkoon määritellyt Metson työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Metson osakkeita

Lähipiirikaupankäynti

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, heidän läheiset perheenjäsenensä ja yritykset, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa, kuuluvat Metson lähipiiriin. Arvioimme ja valvomme lähipiirin Metson kanssa tekemää kaupankäyntiä varmistaaksemme, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja otetaan huomioon yhtiön päätöksenteossa. Olemme julkaisseet ohjeistuksen lähipiirikaupankäynnistä ja ylläpidämme lähipiirirekisteriä.

MAR:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja heidän läheiset perheenjäsenensä ovat velvollisia ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnallekaupankäynnistään Metson osakkeilla.. Julkaisemme MAR:n säädösten mukaisesti näistä kaupoista pörssitiedotteen, kun kaupankäynnin arvo ylittää 5 000 euroa vuodessa (ilman netottamista).

Tiedonantoperiaatteet

Viestintämme perustuu tosiasioihin. Viestimme sekä positiivisista että negatiivisista asioista samalla tavalla ja yhtäaikaisesti kaikille sidosrymille antaaksemme rehellisen ja paikkansapitävän kuvan toiminnastamme. Emme kommentoi markkinahuhuja, Metson tai sen kilpailijoiden osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita.

Säännelty tiedonantomme liittyen taloudelliseen tulokseen julkistetaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. MAR:ia noudattaen kaikki välittömästi Metsoa koskeva sisäpiiritieto julkistetaan heti kun mahdollista ja kaikki sisäpiiritietoa sisältävät liiketoimintatapahtumat julkistetaan markkinoilla heti, kun tietojen katsotaan muuttuneen sisäpiiritiedoiksi.

Lisätietoa tiedonantoperiaatteista löytyy tiedonantopolitiikastamme.

Hiljainen jakso

Noudatamme 21 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Silloin emme kommentoi taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä emmekä tapaa  pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Sisäpiiriasioiden hallinta ja tiedotus vuonna 2017

Vuonna 2017 julkaistiin 17 johdon liiketoimia koskevaa ilmoitusta, jotka ovat luettavissa uutisarkistossa.

Hallituksen jäsenet, vuoden 2017 aikana toimitusjohtajan tehtävässä tai johtoryhmän jäsenenä toimineet ovat vahvistaneet vuoden 2017 osalta, etteivät he eivätkä heidän lähipiirinsä ole tehneet liiketoimia Metson kanssa.

Suljetut ikkunat

  • 7. tammikuuta - 6. helmikuuta, 2019
  • 26. maaliskuuta - 25. huhtikuuta, 2019
  • 25. kesäkuuta - 25. heinäkuuta, 2019
  • 25. syyskuuta - 25. lokakuuta, 2019

Suljettu ikkuna päättyy kyseessä olevan taloudellisen raportin julkistamiseen.

Johtoa ja heidän lähipiiriään pyydetään ilmoittamaan Metsolle ja Finanssivalvonnalle liiketoimiensa transaktioista MAR-asetuksen mukaisesti 3.7.2016 eteenpäin.

Ohjeet johdon liiketoimien ilmoittamiselle ja julkistetut tiedotteet uutisarkistossa