Sisäpiirin hallinnointi

Noudatamme Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kauppaa Metson liikkeelle laskemilla arvopapereilla 30 vuorokauteen ennen yhtiön osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. Sääntelyn seurauksena Metsolla ei ole enää julkista sisäpiiriä eikä se ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Sääntelyn voimaantulon myötä Metson määrittelemiä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuosikatsausten, puolivuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat Metson osavuosikatsausten, puolivuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä Metsossa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty Metso Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän (MET) jäsenet. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella uutisarkistossa.

Suljetut ikkunat vuonna 2017 (Päättyy ko. osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen.):

  • 4. tammikuuta - 3. helmikuuta, 2017
  • 26. maaliskuuta - 25. huhtikuuta, 2017
  • 21. kesäkuuta - 21. heinäkuuta, 2017
  • 20. syyskuuta - 20. lokakuuta, 2017

Johtoa ja heidän lähipiiriään pyydetään ilmoittamaan Metsolle ja Finanssivalvonnalle liiketoimiensa transaktioista MAR-asetuksen mukaisesti 3.7.2016 eteenpäin.

Ohjeet johdon liiketoimien ilmoittamiselle ja julkistetut tiedotteet uutisarkistossa