Tarkastus

Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus takaavat raportoinnin oikeellisuuden ja vastuullisuuden.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi eri toimintojemme tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastaa sisäisen valvonnan toimivuutta. Se pyrkii varmistamaan taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin oikeellisuuden, toiminnan lainmukaisuuden sekä yhtiön omaisuuden asianmukaisen hoidon.

Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään riskienhallinnan kehittymistä Metson eri toiminnoissa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta on suorassa yhteydessä myös toimitusjohtajaan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT- tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 2024 tilintarkastukseen asti.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan yhtiön tilintarkastajana, jonka jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen
tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava.

Metson tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että Ernst & Young Oy voi toimia Metson tilintarkastajana tilikauden 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen Metson tulee kilpailuttaa tilintarkastuksensa. Mikäli
Ernst & Young Oy tulee valituksi kilpailutuksessa, se voi toimia Metson tilintarkastusyhteisönä yhtäjaksoisesti korkeintaan vuoteen 2031 asti, jonka jälkeen Metson on vaihdettava tilintarkastusyhteisöä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden
kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen  vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastuspalkkiot, milj. euroa 20152016
Tilintarkastuspalvelut -1,8 -1,9
Veroneuvontapalvelut -0,4 -0,5
Muut palvelut -0,5 -0,6
Yhteensä -2,7 -3,0