Yhtiökokous 2020

Metson vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 20.3.2020 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä.

Kokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 6.2.2020.

Kokoukseen voi ilmottautua:

  • Alla olevan linkin kautta
  • Puhelimitse numeroon 010 808 300
  • Kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj/Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki
  • Sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Mahdolliset valtakirjat pitää toimittaa ennen ilmoitusajan päättymistä yllä olevaan osoitteeseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Metson osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkitty Metson tilapäiseen osakasluetteloon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät kokouskutsusta.

Tärkeitä vuoden 2020 yhtiökokoukseen liittyviä päiviä

 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

 10.3.2020

 Ilmoittautuminen päättyy

 17.3.2020 klo 10.00

 Varsinainen yhtiökokous

 20.3.2020

 Osingon irtoamispäivä

 21.3.2020

 Osingonmaksun täsmäytyspäivä

 24.3.2020

 Osingon maksupäivä

 31.3.2020

 Kokouspöytäkirja saatavilla

 Viimeistään 3.4.2020

 

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan pörssitiedotteella viipymättä yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Esitteet
Nimi
Valtakirja Lataa
Tietosuojaseloste Metso Lataa