Yhtiökokous 2011

Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.3.2011 klo 16:50 paikallista aikaa.

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2010. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 1,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2011.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ozey K. Horton, Jr. Hallituksen jäseninä jatkavat Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 200 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 400 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.−31.3.2011 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.