Ylimääräinen yhtiökokous 2012

Metson hallitus peruuttaa ehdotuksensa lisäosingosta

Metso Oyj:n pörssitiedote 20.9.2012 kello 15.15 paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt peruuttaa ehdotuksensa, jonka mukaan yhtiö olisi vuoden 2011 tuloksen perusteella maksanut 0,50 euron lisäosingon osakkeelta. Myös 12. lokakuuta 2012 pidettäväksi kaavailtu ylimääräinen yhtiökokous peruutetaan.

Hallituksen tehtyä 6.9.2012 päätöksen ehdottaa lisäosinkoa Metso teki päätöksen uudelleenjärjestelyistä paperikoneliiketoiminnassaan. Metso on viime vuosina yhdessä henkilöstön kanssa toteuttanut useita merkittäviä toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tehostamisia, joiden seurauksena se on tänä päivänä yksi alojensa johtavista teknologiayrityksistä.

Ottamalla tämän historian huomioon ja tukeakseen ja varmistaakseen sen, että välttämätön uudelleenjärjestely yhtiön paperikoneliiketoiminnassa voidaan suunnitella ja toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ja varmistaakseen yhtiön hyvän tuloskehityksen pitkällä aikavälillä, hallitus katsoo, ettei lisäosingon maksaminen ole tässä tilanteessa aiheellista. Ehdotuksesta luopuminen on hallituksen mukaan perusteltua yhtiön, osakkeenomistajien ja henkilöstön sekä sitä kautta yhtiön aseman ja kehityksen kannalta.