Yhtiökokous 2013

Metson yhtiökokous järjestettiin torstaina 28.3.2013 klo 13:00 Messukeskuksessa (Messuaukio 1, 00520 Helsinki).

Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Metso Oyj:n pörssitiedote 28.3.2013 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2012. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 1,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mikael Lilius. Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr, Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2013 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.