Yhtiökokous 2015

Metson varsinainen yhtiökokous järjestettiin perjantaina 27.3.2015 klo 13.00 Messukeskuksessa (osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki).

Metson varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 15:25 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta. Tällaisen osingon määrä olisi enintään 0,40 euroa per osake ja valtuutus voitaisiin käyttää mikäli Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti Valmet Oyj:lle toteutuu.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Wilson Nélio Brumer, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euron lisäpalkkio.  Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2015 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 10.4.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results
www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240


Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys palvelimelle on SSL-salattu.