Ilmoittaudu yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään 16.3.2016 klo 10.00 mennessä.