Yhtiökokous 2018

Metson vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 22.3.2018 klo 15.00 Messukeskuksessa Helsingissä.

 

Kokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 2.2.2018.

Kokoukseen voi ilmoittautua:

  • alla olevan linkin kautta
  • puhelimitse numeroon 010 808 300
  • faksilla numeroon 020 484 101
  • kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj / Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Mahdolliset valtakirjat pitää toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Metso Oyj / Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki.

Euroclearin tukemat käyttöjärjestelmät verkkoilmoittautumiseen ovat: Chrome 30 tai tuoreempi, Internet Explorer 8 tai tuoreempi ja Firefox 27 tai tuoreempi.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Metson osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkitty Metson tilapäiseen osakasluetteloon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät kokouskutsusta.

Tärkeitä vuoden 2018 yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

 Yhtiökokouksen   täsmäytyspäivä

 12.3.2018

 Ilmoittautuminen päättyy

 19.3.2018 klo 10.00

 Varsinainen yhtiökokous

 22.3.2018

 Osingon irtoamispäivä

 23.3.2018

 Osingonmaksun täsmäytyspäivä

 26.3.2018

 Osingon maksupäivä

 4.4.2018

 Kokouspöytäkirja saatavilla

 Viimeistään 5.4.2018

 

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan pörssitiedotteella viipymättä yhtiökokouksen päättymisen jälkeen .