Yhtiökokous 2019

Metson vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4. Finlandia-talossa Helsingissä kello 15.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on nyt päättynyt.

Kokouskutsu, joka sisältää edellytykset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 6.2.2019.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Metson osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkitty Metson tilapäiseen osakasluetteloon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät kokouskutsusta. 

Tärkeitä vuoden 2019 yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspävä

11.4.2019

Ilmoittautuminen päättyy

18.4.2019 klo 10.00

Varsinainen yhtiökokous

25.4.2019

Osingon irtoamispäivä

26.4.2019

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

29.4.2019

Osingon maksupäivä

7.5.2019*

Kokouspöytäkirja saatavilla

9.5.2019

* Hallitus ehdottaa vuodelta 2018 maksettavaksi 1,20 euroa osinkoa osaketta) kohden, josta 0,60 maksettaisiin toukokuussa ja 0,60 marraskuusssa 2019. 

Esitteet
Nimi
Tietosuojaseloste Lataa
Valtakirja Lataa