Johtoryhmä

Metson toimitusjohtaja johtaa Metson toimintoja johtoryhmän avulla.

Yrityksen johtaminen

Toimitusjohtaja ja muut toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa.  

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Metson toimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen ja sen valiokuntien käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön niiden tekemät päätökset. Lisäksi hän on Metson johtoryhmän (MET) puheenjohtaja.

21.5.2018 julkistettiin että Metso Oyj:n hallitus on nimittänyt Pekka Vauramon Metson uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään marraskuussa 2018.  Metson hallituksen puheenjohtajan Mikael Liliuksen mukaan Vauramo tuo Metsoon oikeanlaista osaamista ja kokemusta. "Pekka Vauramolla on vahvat näytöt liiketoimintojen johtamisesta globaalissa kilpailutilanteessa sekä pitkä ja laaja kokemus kaivosteollisuudesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tämä kokemus sopii erinomaisesti Metsolle, joka on päässyt uuden ja tavoitteellisen organisaation ja johtoryhmän avulla tänä vuonna hyvään vauhtiin. Hallitus uskoo, että Pekka on oikea henkilö viemään yhtiötä nykystrategian mukaisesti eteenpäin ja tuottamaan lisäarvoa Metson asiakkaille ja osakkeenomistajille," Lilius sanoo.

Talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä on toiminut Metson väliaikaisena toimitusjohtajana 3.2.2018 alkaen ja jatkaa roolissaan kunnes Pekka Vauramo aloittaa toimitusjohtajana.

Metson johtoryhmä (MET)

Toimitusjohtaja ja muut toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle, ja heidän tärkein tehtävänsä on johtaa omien liike- tai konsernitoimintojensa päivittäistä toimintaa. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa strategiasta, taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. Lisäksi he ovat vastuussa konsernitason aloitteiden, menettelytapojen ja ohjeiden toimeenpanosta sekä yhteistyöstä liiketoiminta-alueiden välillä.

22.8. 2018 tiedotettiin, että Metson henkilöstöjohtaja Merja Kamppari on päättänyt irtisanoutua Metsosta. Hän jatkaa yhtiössä tammikuun 2019 loppuun saakka. Seuraajan rekrytoinnin aloittaa uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo Metsoon siirtymisensä jälkeen.

Johtoryhmän CV tiedot koottuna löytyvät tilinpäätöksestä.

Esitteet
Nimi
Johtoryhmän CV't Lataa