Mikko Keto

Johtaja, Minerals Services-liiketoiminta-alue

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1967
Koulutus: KTM (taloustiede)
Yrityksen palveluksessa 2010 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Työkokemus
Johtaja, Spare Parts -liiketoimintalinja, Metso, 2016-2017
Useita johtotason tehtäviä Services -liiketoimintafunktioissa, Metso, 2010-2015
Myyntijohtaja, Maintenance-liiketoimintayksikkö, KONE Oyj, 2008-2009
Useita erilaisia kansainvälisiä johdon ja myynnin tehtäviä, Nokia Networks, 1994-2007

Osakeomistus 31.12.2017
Ei osakkeita