Mikko Keto

Johtaja, Minerals Services ja Pumps -liiketoiminta-alueet

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1967
Koulutus: KTM (taloustiede)
Yhtiön palveluksessa 2010 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018
Ei osakkeita

Työkokemus:
Johtaja, Spare Parts -liiketoimintalinja, Metso,
2016–2017
Useita johtotason tehtäviä eri liiketoiminnoissa, Metso, 2010–2015
Myyntijohtaja, Maintenance-liiketoimintayksikkö, KONE Oyj, 2008–2009
Useita erilaisia kansainvälisiä johdon ja myynnin
tehtäviä, Nokia Networks, 1994–2007