Jakautuminen 2013

31.12.2013 jakautumisen seurauksena vanhasta yhtiöstä muodostui kaksi uutta yhtiötä, Valmet ja uusi Metso.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013 jakaa Metso Oyj:n kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi. Jakautumisen jälkeen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat muodostavat uuden yhtiön Valmet Oyj:n, kun taas Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnat muodostavat Metso Oyj:n. Jakautuminen on rekisteröity 31.12.2013 ja kaupankäynti Valmetin osakkeella on alkanut 2.1.2014.

Metson ja Valmetin osakkeiden hankintamenon määritys Metson osittaisjakautumisessa suomalaisten osakkeenomistajien verotuksessa

Metso Oyj:n Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat siirtyivät Valmet Oyj:lle Metson osittaisjakautumisessa 31.12.2013 ja Metson osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Valmetin osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta Metson osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Metson ja Valmetin osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan Metso Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 2. tammikuuta 2014 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu Verohallinnon ohjeen mukaan 78,80 % (Metso Oyj) ja 21,20 % (Valmet Oyj) Metso Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista Metson osakkeen hintaan 25,00 euroa, on Metson osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 19,70 euroa (78,80 %) ja Valmetin osakkeen hankintameno 5,30 euroa (21,20 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Esitteet
Nimi
Jakautumisesite Lataa