Jakautuminen 2013

31.12.2013 jakautumisen seurauksena vanhasta yhtiöstä muodostui kaksi uutta yhtiötä, Valmet ja uusi Metso.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013 jakaa Metso Oyj:n kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi. Jakautumisen jälkeen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat muodostavat uuden yhtiön Valmet Oyj:n, kun taas Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnat muodostavat Metso Oyj:n. Jakautuminen on rekisteröity 31.12.2013 ja kaupankäynti Valmetin osakkeella on alkanut 2.1.2014.

Metson ja Valmetin osakkeiden hankintamenon määritys Metson osittaisjakautumisessa suomalaisten osakkeenomistajien verotuksessa

Metso Oyj:n Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat siirtyivät Valmet Oyj:lle Metson osittaisjakautumisessa 31.12.2013 ja Metson osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Valmetin osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta Metson osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Metson ja Valmetin osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan Metso Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 2. tammikuuta 2014 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu Verohallinnon ohjeen mukaan 78,80 % (Metso Oyj) ja 21,20 % (Valmet Oyj) Metso Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista Metson osakkeen hintaan 25,00 euroa, on Metson osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 19,70 euroa (78,80 %) ja Valmetin osakkeen hankintameno 5,30 euroa (21,20 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Esitteet