Näkymät ja tiedonanto

Metso julkaisee näkymänsä kvartaaleittain ja päivittää sitä tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Markkinanäkymät

Päivitetty 26.10.2018

26.7.2018 julkistettu markkinanäkymä sulkeissa.

Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

  • Mineralsissa laitteiden kysynnän kasvu nopeutuu.
  • Mineralsissa palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
  • Flow Controlissa kysynnän kasvu jatkuu vakaana (hidastuu).


Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Taloudelliset tavoitteet

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
  • Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 %
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja ylittää 30 %

Osinkopolitiikkansa mukaan Metso jakaa osinkona vähintään 50 % vuotuisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.

Esitteet
Nimi
Metson tiedonantopolitiikka Lataa