Näkymät ja tiedonanto

Metso julkaisee näkymänsä kvartaaleittain ja päivittää sitä tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Markkinanäkymät

Päivitetty 6.2.2019

Metso on muuttanut markkinanäkymiensa esittämistapaa. Tästä lähtien markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Markkina-aktiviteettia kuvataan kolmella termillä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metson markkinanäkymät:
Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.
Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.

Taloudelliset tavoitteet

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
  • Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 %
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja ylittää 30 %

Osinkopolitiikkansa mukaan Metso jakaa osinkona vähintään 50 % vuotuisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.

Esitteet
Nimi
Metson tiedonantopolitiikka Lataa