Näkymät ja tiedonanto

Metso julkaisee näkymänsä kvartaaleittain ja päivittää sitä tarvittaessa. Tiedonantopolitiikan hyväksyy hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Markkinanäkymät

20.10.2017

Metso on muuttanut tapaa, jolla se kuvaa markkinanäkymiään. Tästä lähtien kommentoimme odotettua markkinakehitystä seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Kehitystä arvioidaan segmenttitasolla (Minerals ja Flow Control).

Markkinatilanteemme arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

  • Mineralsissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena
  • Flow Controlissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena

 

Tiedonantopolitiikka

Metso noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto Metson osakkeen arvon määrittämiseksi.

Metso noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin (Nasdaq OMX Helsinki) sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Metson hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Metson noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.