Liiketoiminnan lähiajan riskit

Kuvaus liiketoiminnan lähiajan riskeistä julkaistaan neljännesvuosittain taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

2017 Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Päivitetty 20.10. osavuosikatsauksen yhteydessä

Maailman talouskasvuun ja poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakasteollisuuksiimme, vähentää asiakkaidemme investointihalukkuutta ja ostoja, heikentää Metson tuotteiden ja palvelujen kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintoihin ja neuvottelujen alla oleviin projekteihin. On myös muita markkinoihin tai asiakkaisiin liittyviä tekijöitä, jotka voivat johtaa käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, peruuntumiseen tai viivästymiseen. 

Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan, vaikka toimintamme laajuus rajoittaakin yksittäisten valuuttojen ja hyödykkeiden vaikutusta.  Metso suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot. Lisäksi raaka-aineiden hintojen ja työvoimakustannusten kasvua saattaa olla vaikeaa sisällyttää ripeästi Metson laitteiden, tuotteiden ja palveluiden hintoihin.  

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metson tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa. 

Tietoturvariskit ja kyber-uhat ovat jatkossakin painopistealueita, sillä niillä voi olla haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan.