Liiketoiminnan lähiajan riskit

Kuvaus liiketoiminnan lähiajan riskeistä julkaistaan neljännesvuosittain taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Päivitetty 2.2.2018 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä

Maailman talouskasvuun ja poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakasteollisuuksiimme, vähentää asiakkaidemme investointihalukkuutta ja ostoja, heikentää Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintoihin. On myös muita markkinoihin tai asiakkaisiin liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, perumiseen tai viivästymiseen.

Markkinakasvu ja inflaatio voivat aiheuttaa haasteita toimitusketjun hallinnalle ja hinnoittelulle, millä voi olla vaikutus katteisiimme.

Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan, vaikka toimintamme laajuus rajoittaakin yksittäisten valuuttojen ja hyödykkeiden vaikutusta. Metso suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot.

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metson tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.

Tietoturvariskit ja kyberuhat ovat jatkossakin merkittävävä painopistealue, sillä niillä voi olla haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan.