Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Kuvaus liiketoiminnan lähiajan riskeistä julkaistaan neljännesvuosittain taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Päivitetty 26.7.2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä

Maailman talouskasvuun ja poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakasteollisuuksiimme, vähentää asiakkaidemme investointihalukkuutta ja ostoja, heikentää Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintoihimme. On myös muita markkinoihin ja asiakkaisiin liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, peruuntumiseen tai viivästymiseen. Vaikka tällä hetkellä arvioidaan, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten tariffien suora vaikutus liiketoiminnallemme on vähäistä, epäsuoria vaikutuksia talouskasvuun ja asiakkaiden käyttäytymiseen on vielä vaikea arvioida.

Markkinakasvu ja inflaatio sekä tariffit ja muut kaupan esteet voivat aiheuttaa haasteita toimitusketjumme hallinnalle ja hinnoittelullemme, millä voi olla vaikutusta kasvumahdollisuuksiimme ja katteisiimme.
Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa Metso tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan, vaikka toimintamme laajuus rajoittaakin yksittäisten valuuttojen ja hyödykkeiden vaikutusta. Metso suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot.

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metson tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.

Tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Metson liiketoiminnalle.