Lähiajan riskit ja epävarmuudet

Kuvaus liiketoiminnan lähiajan riskeistä julkaistaan neljännesvuosittain taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Päivitetty 06.02.2020 tilinpäätöksen yhteydessä

Maailman talouskasvuun ja poliittiseen kehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakastoimialoihimme, vähentää asiakkaidemme investointihalukkuutta ja ostoja, heikentää Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintoihimme. On myös muita markkinoihin ja asiakkaisiin liittyviä riskejä, jotka voivat johtaa käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, peruuntumiseen tai viivästymiseen. Metallien hintakehitykseen on vaikuttanut huoli käynnissä olevien kauppakiistojen mahdollisista vaikutuksista talouskasvuun. Tällä saattaa olla vaikutuksia asiakkaidemme käyttäytymiseen.

Markkinakasvu ja inflaatio sekä tariffit ja muut kaupan esteet voivat aiheuttaa haasteita toimitusketjumme hallinnalle ja hinnoittelullemme, millä voi olla vaikutusta kasvumahdollisuuksiimme ja katteisiimme. Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa Metson tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan. Metso suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot.

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metson tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.

Koronavirusepidemian leviämisellä on todennäköisesti vaikutuksia valmistukseen ja toimituksiin liittyvin toimintoihin Kiinassa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Metson liiketoiminnalle.