Markkinaympäristö

Metso tarjoaa laitteita ja palveluita luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys ja prosessiteollisuuksissa. Palvelutarjoomamme kattaa asiakkaidemme tuotteiden ja prosessien koko elinkaaren. Palveluiden osuus liikevaihdosta on 50%.

Minerals-segmentti toimittaa mineraalienkäsittely- sekä murskaus- ja seulontalaitteita kaivos- ja kivenmurskausteollisuuksille. Segmentin liiketoiminta-alueet ovat Mining Equipment-, Minerals Services-, Minerals Consumables-, Aggregates Equipment-, Pumput- ja Recycling -liiketoiminta-alueet. Liiketoiminnot tuottavat mineraalienkäsittelyratkaisuja ja -järjestelmiä kaivosasiakkaille sekä murskaus- ja seulontalaitteita kivenmurskausasiakkaille. Tarjoomaan kuuluvat kattavat vara- ja kulutusosaratkaisut molemmille asiakasryhmille sekä korkealaatuiset suunnittelupalvelut. Recycling tarjoaa laitteita ja palveluita metallin- ja jätteenkierrätykseen. Asiakkaitamme ovat muun muassa autoteollisuus, romuttamot, terästehtaat, jättenkäsittelijät ja sementtiteollisuus. Kaivosteollisuus on noin 60 % segmentin liikevaihdosta, kivenmurskaus noin 35 % ja kierrätys noin 5 %. Palveluiden osuus on yli 60 %.

Flow Control-segmentti toimittaa venttiilejä, venttiilien automaatiota sekä niihin liittyviä palveluita öljy- ja kaasuteollisuudelle, kemianteollisuudelle, massa- ja paperiteollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille. Öljy- ja kaasuteollisuus sekä petrokemia ovat yli 50% segmentin liikevaihdosta, massa- ja paperiteollisuus noin 20 %. Loppuosa menee voima- ja muuhun prosessiteollisuuteen.

Metson liiketoimintaa tukevat tietyt megatrendit ja kasvutekijät.

Kaupungistuminen lisää infrastruktuuriinvestointeja ja mineraalien maailmanlaajuista kysyntää. Rakentaminen kaupunkiympäristöissä edellyttää entistä tiukempia vaatimuksia turvallisuuden, melun ja pölyn osalta.

Keskiluokan kasvu ja elintason nousu lisäävät Metson asiakasteollisuuksien kysyntää globaalisti. Elektroniikan ja sähköautojen kasvava kysyntä lisää kuparin kysyntää.

Luonnonvarojen niukkuus johtaa yhä kovempien malmien käsittelyyn ja entistä suurempiin prosessointimääriin, mikä lisää kulutus ja varaosien ja aiempaa tuottavampien uusien laiteratkaisujen kysyntää.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet siirtävät kysyntää ratkaisuihin, jotka ovat entistä energiatehokkaampia tai voivat

käyttää biopolttoaineita ja muita uusiutuvia energialähteitä.

Kiertotaloudelle Metson palveluliiketoiminta auttaa asiakkaita parantamaan suorituskykyään ja pidentämään laitteidensa käyttöikää. Tarjoamme ratkaisuja metallien, jätteiden ja kivimurskeen kierrätykseen. Vesitehokkuuden ja suljettujen järjestelmien kysyntä kasvaa asiakkaidemme keskuudessa.

Digitalisaatio haastaa teollisuudenalojen toimintatapoja ja luo uusia mahdollisuuksia etenkin prosessien suorituskyvyn parantamiseen ja entistä parempaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Metson strategian perusteet ovat: Asiakaskeskeisyys, palvelujohtajuus, innovaatiot, toiminnan tehokkuus ja henkilöstö ja johtaminen

Yhtiömme rakenne tukee päätöksentekoa lähellä asiakkaita, ja luomme arvoa asiakkaillemme saumattomalla yhteistyöllä. Innovoimme ja kehitämme teknologioita tulevaisuuden tarpeisiin. Tarjoamme palvelua ja ratkaisuja koko tuotteen elinkaaren ajan. Olemme asiantuntijoita asiakkaidemme prosessien ylläpidossa ja parantamisessa. Toimimme maailmanlaajuisesti, jotta voimme aina palvella asiakkaitamme paikallisesti.

Metsolle pysyvä kilpailuetu ovat innovaatiot. Kehitämme uusia tuotteita ja ratkaisuja ja parannamme nykyistä tuotevalikoimaamme. Digitalisaatio uudistaa liiketoimintamme ja luo meille uusia tapoja palvella asiakkaitamme.

Edistämme prosesseja, laatua ja turvallisuutta  koko toimitusketjussa. Tiedämme, että  paras ja motivoitunein tiimi saa aikaan parhaat tulokset. Suorituskulttuurin kehittäminen varmistaa parhaat tulokset asiakkaillemme. Keskeisiä menestystekijöitämme ovat osaavat ihmiset, oikeanlainen osaaminen ja avoimet yhtiön sisäiset työmarkkinat.

 

Metson kilpailjoita ovat muun muassa alla olevat  yritykset:

  • Kaivosteollisuus: FLSmidth, Sandvik, Weir, Outotec and Citic Heavy Industris
  • Maarakennus: Terex, Sandvik and Kleemann
  • Metallinkierrätys: Danieli, Harris, Leimbach ja Wendt
  • Venttiilit: Emerson, Cameron, Flowserve and Circor Energy
  • Pumput: Weir, KSB Pumps and FLSmidth

Lisäksi, varsinkin maarakennuksessa ja ventiileissä on paljon paikallista kilpailua. Venttilien ja jätteenkierrätyksen markkina on hyvin fragmentoitunut.

 

Seuraavat yritykset tarjoavat lisätietoa Metson markkinaympäristöstä.