Vastuullisuus sijoittajille

Tavoitteenamme on olla alamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

Vastuullisuus Metsossa

Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme ja auttaa heitä toimimaan kestävästi ja tuottavasti. Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön ja talouden sekä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Ympäristötehokkaat ja turvalliset teknologiamme auttavat asiakkaitamme lisäämään tuottavuuttaan ja käyttämään luonnonvaroja taloudellisesti. Vastuullinen ja luotettava kumppanuus luo perustan vahvalle brändille ja kannattavalle liiketoiminnalle. Edellyttämällä vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme rakennamme luottamusta.

Metson ilmasto-ohjelma

Me Metsolla otamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen vakavasti. Olemme ilmasto-ohjelmassamme pohtineet kaikkia relevantteja hiilidioksidipäästöluokkia (CO2) ja olemme asettaneet tavoitteet jokaiselle niistä. Haluamme kaikkien sidosryhmiemme olevan mukana työssä näiden tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meillä on joukko tieteeseen perustuvia tavoitteita (SBT) toimittajillemme, tuotannolle, kuljetukselle ja tuotteiden käyttövaiheelle. Tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden lisäksi tavoitteenamme on kompensoida kaikki lentomme, asettaa kaikille tutkimus- ja kehityshankkeillemme energiatehokkuustavoite ja tutkia mahdollisuuksia vähentää päästöjä muun muassa toimistoillamme, työmatkoilla ja ajoneuvojen leasingiin littyen.

BO_Ilmasto-ohjelma.png

Arvonluonti

Metson arvonluontia määrittelevät taloudellisten seikkojen lisäksi myös muut asiat. Lisääntyvä sidosryhmävuoropuhelu, myyntimahdollisuuksien tunnistaminen sekä tehokkaammat ja asiakaskeskeisemmät toimintatavat tukevat innovaatioita ja turvallisuuskulttuuria sekä pienentävät ympäristörasitusta. Lisäksi ne parantavat mainetta ja lisäävät brändin tunnettuutta. Lisäarvoa luodaan myös tehostamalla sisäisiä prosesseja ja hankintaa sekä pienentämällä väärinkäytösten riskiä.

BO_Turvallisuus-ja_vastuullisuustavoitteet.png

Kestävän kehityksen hallinnointi

Konsernitasolla vastuullisuuden johtamisesta vastaa vastuullisuustiimi, joka kehittää integroitua kestävän kehityksen toimintamallia yhdessä ylimmän johdon, tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa tavoitteenaan tukea Metson pitkän aikavälin menestystä. Vastuullisuustiimin tärkein tehtävä on tarjota tukea ja tietoa, jota strategisten liiketoimintatavoitteiden muuttaminen vastuullisiksi toimenpiteiksi edellyttää. Hallitus valvoo Metson yritysvastuun hallintomallin tehokkuutta ja vaikutusta.

Metso_Sustainability-governance_Suomeksi.png

Metso on mukana seuraavissa vastuullisuusindekseissä ja sitoutumisissa:

 • CDP (B Management level)
 • Corporate Knights world’s 100 most sustainable companies
 • FTSE4GOOD index
 • MSCI ESG rating (AAA level)
 • Ethibel Sustainability Index
 • OMX GES Sustainability Finland Index
 • STOXX Global ESG Leaders Indices

 • UN Global Compact
 • UK Modern Slavery Act
 • Science-Based Targets initiative
 • UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Kansainväliset standardit

Kestävän kehityksen asioita johdetaan useiden kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001-ympäristöstandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti. Monet liiketoimintayksiköistämme on sertifioitu näiden standardien mukaisesti. Listaus Metson sertifioiduista yksiköistä

Vaatimustenmukaisuus, brändi ja maine, terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE), ilmastonmuutos sekä ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet etenkin toimitusketjussa ovat Metson pääasiallisia ei-taloudellisia riskialueita.

Vastuullinen toiminta koko arvoketjussa on yhtiölle prioriteetti, koska ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin tai hallintoon liittyvät rikkomukset voivat vaikuttaa sen maineeseen, ja niillä voi olla pitkäaikaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia. Ei-taloudelliset riskit voivat myös kasvattaa liiketoiminnan keskeytymisriskiä, lisätä menetettyjä työtunteja ja johtaa muihin taloudellisiin seuraamuksiin.

Hallitus valvoo yhtiön riskien asianmukaista hallintaa. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa hallituksen hyväksymien riskienhallintaprosessien kanssa. 

Lue lisää vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen agendastamme Vuoden 2019 vuosikertomuksesta

Varmennus

DNV GL Business Assurance Finland Oy/Ab on varmentanut (rajoitettu varmuus) Metson vuoden 2019 vuosikertomuksessa esitetyt vastuullisuustiedot riippumattomana kolmantena osapuolena. Tietojen tarkistamisen lisäksi varmennukseen sisältyy keskimäärin kolme vuosittaista toimipaikkavierailua sekä johdon haastattelut.

Suurin osa vastuullisuusmateriaaleistamme löytyy englanniksi. Osa alla olevista linkeistä johtaa englanninkieliselle vastuullisuussivustolle.

Esitteet
Nimi
Liiketoimintakatsaus 2019 Lataa
Hallinnointi 2019 Lataa
GRI-liite 2019 Lataa
Toimintaperiaatteet ( Code of Conduct englanniksi) Lataa