Osakkeet

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä