Metson ADR

Lue lisää Metson ADR-osakkeesta.

Metson ADR:llä käydään kauppaa International OTCQX-markkinapaikalla Yhdysvalloissa tunnuksella MXCYY. Bank of New York Mellon toimii Metson ADR:ien hallinnointipankkina. Neljä ADR:ää vastaa yhtä Metson osaketta.

OTCQX on OTC (over-the-counter) -markkinoiden korkein taso, jossa listattavilta yrityksiltä vaaditaan muita kattavampaa taloudellista raportointia ja taloudellisten tietojen saatavuutta. Yhtiöiden taloudelliset raportit ja ajantasaista tietoa ADR-noteerauksista löytyy osoitteesta www.otcmarkets.com.

ADR on lyhenne sanoista American Depositary Receipt ja ADS lyhenne sanoista American Depositary Share. ADR on amerikkalaisen pankin antama todistus amerikkalaiselle osakkeenomistajalle hänen omistamistaan ei-amerikkalaisen yhtiön osakkeista, joka oikeuttaa osakkeenomistajan nostamaan osingot ja mahdollisen pääomatulon Yhdysvaltain dollareina. ADR on todistus, joka kertoo montako ADS:ää osakkeenomistajalla on. Käytännössä termejä ADR ja ADS voidaan käyttää rinnakkain.