Luvut neljännesvuosittain ja vuosittain interaktiivisessa työkalussa