Tilinpäätöstiedote 2017

Metson tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 julkistettiin perjantaina 2.2.2018

Audiocastin tallenne on kuunneltavissa yllä olevan linkin kautta.

Vuoden 2017 viimeinen neljännes lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 5 prosenttia, 684 miljoonaan euroon (672 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat 2 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla kasvoivat 2 prosenttia, 435 miljoonaan euroon (442 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 8 prosenttia, 710 miljoonaan euroon (676 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 7 prosenttia, 458 miljoonaan euroon (442 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 64 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (64 milj. e ja 9,4 %).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 60 miljoonaa euroa (44 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,17 e). Veroihin liittyvillä kertakirjauksilla oli 29 miljoonan euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.
 • Vapaa kassavirta oli 57 miljoonaa euroa (97 milj. e).

Vuosi 2017 lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti parani kaikissa liiketoiminnoissa edellisvuoteen verrattuna.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 2 982 miljoonaan euroon (2 724 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 1 897 miljoonaan euroon
  (1 741 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 2 706 miljoonaan euroon (2 586 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 767 miljoonaan euroon (1 703 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 244 miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (274 milj. e ja
  10,6 %).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 218 miljoonaa euroa (227 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,87 e). Veroihin liittyvillä kertakirjauksilla oli 29 miljoonan euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.
 • Vapaa kassavirta oli 158 miljoonaa euroa (339 milj. e).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa (1,05 e) osakkeelta.

Markkinanäkymät
Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena.
 • Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena.

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Toimitusjohtaja Nico Delvaux: 
Flow Control -segmentin ja Mineralsin laiteliiketoiminnan hyvästä tuloksesta huolimatta vuoden viimeinen neljännes osoittautui meille vaikeaksi. Mineralsissa sekä kaivoslaitteiden että kaivosteollisuuden palveluiden tilaukset jäivät matalalle tasolle, mikä johtui suurimmaksi osaksi ajoituksesta sekä päätöksestämme olla hyväksymättä epäsuotuisia sopimusehtoja. Minerals-segmentin tulos ei vastannut odotuksia, sillä sen palveluliiketoiminnan toimitukset jäivät alhaiselle tasolle ja tulosta heikensivät edelleen kulutusosien katteisiin kohdistuneet paineet. Kannattavuutta heikensivät rajoitteet sekä sisäisessä että ulkoisessa toimitusketjussa, mikä oli seurausta  vuoden aikana selvästi kasvaneesta markkina-aktiviteetista. Vaikka osa näistä haasteista olikin neljänneskohtaisia, keskitymme edelleen vahvasti toimituskykymme parantamiseen ja toimintamme tehostamiseen tulevaisuudessa.

Vuoteen 2017 mahtui kuitenkin myös paljon positiivisia asioita, jotka tukevat Metson kehitystä jatkossa. Merkittävimpien asiakasteollisuuksiemme markkinaympäristö parani vuoden 2017 aikana. Otimme käyttöön uuden toimintamallin ja aloimme toteuttaa sen mukaisia suunnitelmia asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi ja innovaatioiden tukemiseksi kaikissa liiketoiminnoissamme palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Olemme varmoja, että nämä toimenpiteet edistävät kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa.