Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Metson puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkistettiin torstaina 25.7.2019.

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelivät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille audiocast-lähetyksessä, jonka tallenne on kuunneltavissa yllä.

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Hyvä markkina-aktiviteetti molemmissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 % ja olivat 869 miljoonaa euroa (855 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 903 miljoonaa euroa (776 milj.)
 • EBITA nousi 119 miljoonaan euroon ja oli 13,1 % liikevaihdosta (91 milj. ja 11,7 %)
 • Liikevoitto parani 114 miljoonaan euroon ja oli 12,6 % liikevaihdosta (86 milj. ja 11,1 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,38)
 • Vapaa kassavirta oli 28 miljoonaa euroa negatiivinen (21 milj. positiivinen)
 • Sopimus kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey Internationalin ostamisesta allekirjoitettiin. Chileläisen kaivospalveluyrityksen osto saatiin päätökseen.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 10 % ja olivat 1 883 miljoonaa euroa (1 714 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 1 739 miljoonaa euroa (1 490 milj.)
 • EBITA oli 222 miljoonaa euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (176 milj. ja 11,8 %)
 • Liikevoitto oli 214 miljoonaa euroa eli 12,3 % liikevaihdosta (167 milj. ja 11,2 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,71)
 • Vapaa kassavirta oli 10 miljoonaa euroa (23 milj.)

Avainluvut

Milj. e

Q2/2019

Q2/2018

Muutos %

H1/2019

H1/2018

Muutos %

2018

Saadut tilaukset

869

855

2

1 883

1 714

10

3 499

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

507

463

10

1 025

954

7

1 913

    % saaduista tilauksista

58

54

 

54

56

 

55

Tilauskanta

     

1 850

1 601

16

1 686

Liikevaihto

903

776

16

1 739

1 490

17

3 173

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

472

442

7

934

864

8

1 773

    % liikevaihdosta

52

57

 

54

58

 

56

EBITA

119

91

31

222

176

26

369

    % liikevaihdosta

13,1

11,7

 

12,8

11,8

 

11,6

Liikevoitto

114

86

33

214

167

28

351

    % liikevaihdosta

12,6

11,1

 

12,3

11,2

 

11,1

Tulos per osake, euroa

0,59

0,38

55

1,02

0,71

44

1,53

Vapaa kassavirta

-28

21

 

10

23

-57

146

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, vuositasolla

20,9

16,8

 

16,9

Omavaraisuusaste, %

     

43,4

47,0

 

47,7

Nettovelkaantuneisuusaste, %

     

28,7

13,7

 

11,7

Henkilöstö kauden lopussa

     

14 676

12 708

15

13 150

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen – Flow Controlista tulee itsenäinen yhtiö

Metso tiedotti 4.7.2019 sopimuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Flow Controlista tulee itsenäinen listattu yhtiö, jonka nimeksi tulee Neles. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.

Markkinanäkymät

 • Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Hyvä suorituksemme jatkui ja edistyimme hyvin myös vuoden toisella neljänneksellä. Asiakastoimialojemme aktiviteetti oli korkealla tasolla, mikä näkyi sekä Mineralsin että Flow Controlin hyvänä tilauskertymänä. Kaivoslaitteissa tarjouspyynnöt ja neuvottelut jatkuvat aktiivisina, vaikkakaan suuria tilauksia ei ajoituksesta johtuen toiselle neljännekselle kirjattu. Liikevaihto kehittyi hyvin ja kasvoi kaksinumeroisesti molemmissa segmenteissä. Liikevaihdon kasvun lisäksi sen vipuvaikutus tulokseen on parantunut, mikä näkyy molempien segmenttien kannattavuuden vahvistumisena ja on osoitus siitä, että kaikissa liiketoiminnoissamme tehtävä sisäinen parannustyö tuottaa toivottua tulosta.

Neljänneksen aikana saimme päätökseen kaivospalveluyrityksen oston Chilessä ja allekirjoitimme sopimuksen kanadalaisen kivenmurskauslaitetoimittajan ostamisesta. Ostettu palveluliiketoiminta laajentaa palvelutarjoomaamme meille tärkeillä kaivosmarkkinoilla Chilessä ja sen naapurimaissa. Lisäksi se vahvistaa palvelukyvykkyyttämme ja mahdollistaa asiakkaidemme auttamisen heidän tuottavuutensa ja suorituskykynsä parantamiseksi. McCloskeyn hankinta Kanadassa taas laajentaa liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden tarjoomaamme, ja kaupan avulla voimme paremmin vastata kivenmurskausasiakkaidemme monipuolisiin tarpeisiin. Kauppa saataneen päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Molemmat yritysostot tukevat hyvin kannattavan kasvun strategiaamme.

Lisäksi 4.7. julkistimme, että Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät ja että venttiililiiketoiminnastamme tulee itsenäinen yhtiö nimeltään Neles. Olemme innoissamme niistä ainutlaatuisista mahdollisuuksista, jotka tämä järjestely tuo tullessaan. Metso-Outotecilla on hyvät mahdollisuudet kestävään kasvuun, sillä meillä yhdessä on toisiamme täydentävä korkealuokkainen teknologinen tarjooma sekä laite- että palveluliiketoiminnassa, kattava maantieteellinen läsnäolo, vahva palveluverkosto ja laaja asennettu laitekanta. Toisaalta Neles pystyy hyödyntämään paremmin sekä venttiilimarkkinoiden orgaanisia kasvumahdollisuuksia että yritysostomahdollisuuksia vahvan tuotetarjoomansa ja ensiluokkaisen kannattavuutensa ansiosta.