Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Metson osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 julkistettiin 25.4.2018

Metson tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaus julkistettiin keskiviikkona 25.4.2018.

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes lyhyesti

  • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä
  • Saadut tilaukset kasvoivat 17 %, tai kiinteillä kursseilla 27 %, 859 miljoonaan euroon (733 milj.)
  • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 9 %, tai kiinteillä kursseilla 18 %, 490 miljoonaan euroon (451 milj.)
  • Liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä kursseilla 19 %, 714 miljoonaan euroon (647 milj.)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä kursseilla 19 %, 422 miljoonaan euroon (383 milj.)
  • Oikaistu EBITA oli 85 miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (66 milj. ja 10,2 %)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 80 miljoonaa euroa eli 11,3 % liikevaihdosta (59 milj. ja 9,2 %)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,23)Vapaa kassavirta oli 2 miljoonaa euroa (39 milj.)

Markkinanäkymät

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

  • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
  • Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.

Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä:

Ilahduttavaa ensimmäisellä neljänneksellä oli useilla eri osa-alueille tapahtunut myönteinen kehitys. Hyvä markkina-aktiviteetti kaikilla asiakastoimialoillamme siivitti saatujen tilausten kasvua. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissamme, yhteensä 17 % verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Osa tästä kasvusta tosin selittyy ajoituksella, sillä joitakin edelliselle neljännekselle odotettuja tilauksia siirtyi alkuvuodelle.

Liikevaihdon kasvu sekä odotettua nopeampi edistyminen toimituskykymme parantamisessa ja toimintamme tehostamisessa vaikuttivat myönteisesti kannatta-vuuteemme. Sisäiset toiminnan tehokkuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat suorituskykyymme vuoden 2017 lopussa ja olemme työskennelleet määrätietoisesti niiden ratkaisemiseksi. Vaikka olenkin tyytyväinen tähänastiseen kehitykseen, jatkamme tätä työtä useilla alueilla parantaaksemme toimintatehokkuuttamme edelleen.

Alkuvuonna olemme jatkaneet kannattavan kasvun strategiamme toteutusta keskeytyksettä. Maaliskuussa julkistimme laajennusinvestoinnin Intian tehtaallamme. Investointi kasvattaa tuotantokapasiteettiamme, jotta pystymme paremmin vastaamaan kasvavaan kivenmurskauslaitteiden kysyntään Intiassa ja muilla markkinoilla. Raportointikauden jälkeen julkistimme kaksi yrityshankintaa: ensimmäisen venttiililiike-toiminnassa Intiassa ja toisen kivenmurskausliiketoiminnassa Ruotsissa.Yrityskaupat täydentävät tarjoomaamme ja vahvistavat läsnäoloamme näillä markkinoilla. Strategiamme toteuttaminen on painopistealueemme koko kuluvan vuoden ajan.