Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Metson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018 julkistettiin perjantaina 26.10.2018.

Metson väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä esitteli tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä, jonka tallenne on kuunneltavissa yllä.

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti

 • Hyvä aktiviteetti kaikilla markkinoilla
 • Saadut tilaukset kasvoivat 8 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 16 %, 883 miljoonaan euroon (817 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 4 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 12 %, 461 miljoonaan euroon (443 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 18 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 25 %, 786 miljoonaan euroon (667 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 18 %, 436 miljoonaan euroon (397 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 96 miljoonaa euroa eli 12,2 % liikevaihdosta (43 milj. ja 6,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 91 miljoonaa euroa eli 11,6 % liikevaihdosta (39 milj. ja 5,9 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,13)
 • Vapaa kassavirta oli 66 miljoonaa euroa (58 milj.) 

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 13 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 20 %, 2 595 miljoonaan euroon (2 298 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 7 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 14 %, 1 415 miljoonaan euroon (1 324 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 14 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 21 %, 2 276 miljoonaan euroon (1 989 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 17 %, 1 300 miljoonaan euroon
  (1 183 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 272 oli miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (179 milj. ja 9,0 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 258 miljoonaa euroa eli 11,3 % liikevaihdosta (159 milj. ja 8,0 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,60)
 • Vapaa kassavirta oli 89 miljoonaa euroa (101 milj.)

Avainluvut

Milj. euroa

Q3/2018

Q3/2017

Muutos %

Q1-Q3/ 2018

Q1-Q3/ 2017

Muutos %

2017

Saadut tilaukset

883

817

8

2 595

2 298

13

2 982

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

461

443

4

1 415

1 324

7

1 717

         % saaduista tilauksista

52

54

 

55

58

 

58

Tilauskanta kauden lopussa

 

 

 

1 686

1 491

13

1 439

Liikevaihto

786

667

18

2 276

1 989

14

2 699

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

436

397

10

1 300

1 183

10

1 595

         % liikevaihdosta

55

60

 

57

60

 

59

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu

96

43

122

272

179

51

244

         % liikevaihdosta

12,2

6,4

 

11,9

9,0

 

9,0

Liikevoitto

91

39

131

258

159

63

218

         % liikevaihdosta

11,6

5,9

 

11,3

8,0

 

8,1

Tulos per osake, euroa

0,40

0,13

205

1,11

0,60

85

0,68

Vapaa kassavirta

66

58

15

89

101

-12

158

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, vuositasolla %

 

 

 

17,1

9,8

 

10,3

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %

 

 

 

47,8

45,3

 

44,5

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %

 

 

10,3

3,8

 

1,8

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

12 772

11 698

9

12 037

 

Markkinanäkymät

26.7.2018 julkistettu markkinanäkymä sulkeissa.

Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa laitteiden kysynnän kasvu nopeutuu.
 • Mineralsissa palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
 • Flow Controlissa kysynnän kasvu jatkuu vakaana (hidastuu).


Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä:

Olen erittäin tyytyväinen uusien tilaustemme 8 prosentin kasvuun kolmannella neljänneksellä. Maailmanlaajuisesta poliittisesta ja taloudellisesta epävakaudesta huolimatta olemme onnistuneet tarjoamaan asiakkaillemme heidän tuottavuuttaan parantavia kestäviä ratkaisuja. Jatkamme määrätietoista työtä tutkimuksen ja kehityksen sekä digitalisaatiohankkeiden saralla kehittääkseemme maailmanlaajuista tarjoomaamme edelleen. Tämän lisäksi olemme suunnitelmallisesti ja kasvustrategiamme mukaisesti edistäneet kasvuinvestointeja ja liiketoimintaamme täydentäviä yrityskauppahankkeita. Tästä osoituksena on syyskuussa julkistettu investointi lisävalimokapasiteettiin Intiassa.

Liikevaihtomme 18 prosentin kasvu osoittaa, että olemme onnistuneet parantamaan toimitusketjumme tehokkuutta, ja jatkamme useita toimenpiteitä joustavuuden ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi edelleen. Aiemmin kerrotun mukaisesti laitteiden osuus Mineralsin myynnistä kasvaa, mikä vaikuttaa jossain määrin katteisiimme. Saavutimme kuitenkin neljänneksellä 12,2 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin ja toimitetun laitekantamme kasvattaminen on meille tulevaisuuden kannalta tärkeä asia.

Metson taloudellinen tulos kuluneen vuoden osalta osoittaa, että olemme onnistuneet tekemään merkittävän suunnanmuutoksen yhtiön kannattavuudessa. Metsolaisten energisyys ja sitoutuneisuus ympäri maailman on ollut tässä muutoksessa tärkeää. Jatkamme tulevaisuutemme rakentamista näiden vahvuuksien varaan myös kun uusi toimitusjohtajamme Pekka Vauramo aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta.