Sijoittajasuhteiden yhteystiedot

Vastaamme mielellämme Metson sijoittajasuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Sijoittajasuhteiden yhteystiedot

Kysymykset ja tapaamispyynnöt sähköpostitse metso.ir@metso.com tai puhelimitse: +358 20 484 3117.

Vierailuosoite: Metso Oyj, Töölönlahdenkatu 2, FI-00100 Helsinki

Postiosoite: Sijoittajasuhteet, Metso Oyj, PL 1220, 00101 Helsinki

Juha Rouhiainen

Vice President, Investor Relations
Tel. +358 20 484 3253
Email to Juha Rouhiainen

Metson sijoittajasuhdeperiaatteet

Tehtävä ja tavoitteet

Metson sijoittajasuhdetoiminnon tärkein tehtävä on tukea Metson osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä tietoa Metson toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilanteesta, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa perustellun kuvan Metsosta sijoituskohteena.

Sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on myös kerätä ja analysoida markkinainformaatiota sekä sijoittajien palautetta Metson johdon ja hallituksen käyttöön.

Tavoitteena on antaa oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Toiminnassa pyritään täsmällisyyteen, avoimuuteen ja hyvään palveluun.

Toimintamalli

Sijoittajaviestinnän toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta vastaa Metson sijoittajasuhdetoiminto yhdessä konserniviestinnän kanssa. Kaikki sijoittajien pyynnöt hoidetaan keskitetysti Metson sijoittajasuhteista.

Taloudellisten raporttien ja Internetsivujen lisäksi Metson sijoittajaviestintään kuuluvat sijoittajatapaamiset sekä seminaarit, joihin konsernin ylin johto osallistuu aktiivisesti. Ylin johto ja sijoittajasuhdetoiminto tapaavat sijoittajia ja analyytikoita pääasiallisesti seuraavan kriteeristön mukaan:

  • Toimitusjohtaja tapaa sijoittajia ja analyytikoita, joita on tavattu aiemmin ja jotka tuntevat yrityksen toimintamallin hyvin sekä joilla on hyvä käsitys Metson markkinoista. Pääasiallisesti toimitusjohtaja tapaa sijoittajaryhmiä, merkittäviä omistajia ja Metsoa seuraavia analyytikoita.
  • Talousjohtaja tapaa sijoittajia ja analyytikoita, jotka tuntevat yhtiön ja markkinan ja joita on tavattu aiemmin.
  • Sijoittajasuhteiden edustajat tapaavat sijoittajia, jotka eivät ole tavanneet yhtiötä aiemmin taustoittavissa tapaamisissa ja joilla on perustiedot yhtiöstä. Ennen ensimmäistä tapaamista sijoittajasuhteet voi järjestää taustoittavia konferenssipuheluita. Lisäksi sijoittajasuhdetoiminto on aina mukana ylimmän johdon sijoittajatapaamisissa.

Tapaamiset pyritään järjestämään aina kun se on aikataulullisesti mahdollista.

Sijoittajasuhteet järjestää myös sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän.  Segmentti- ja muu johto ei pääasiallisesti tapaa sijoittajia pääomamarkkinapäivää lukuunottamatta.

Hiljainen jakso

Metso ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen, puolivuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista.Esitteet
Nimi
Metson tiedonantopolitiikka Lataa