Velkarahoitus

Metso rahoittaa toimintojaan moninaisilla velkatuotteilla ja sijoitusinstrumenteilla

Turvaamme velkarahoituksella jatkuvat toiminnot ja alennamme pääoman kustannuksia. Metson strategisena tavoitteena on säilyttää Investment grade -luottoluokitus. Metson rahoitusosasto turvaa rahoituksen toiminnoille ja pääomahankkeille. Ehdoiltaan kilpailukykyinen rahoitus tulee useista eri lähteistä. Rahoitusosasto ylläpitää yhteyttä pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin.

1 500 milj. euron EMTN ohjelma
Valmiusluotto
500 milj. euron Yritystodistusohjelma


Luottoluokittaja arvioi Metson pitkän ja lyhyen väliajan luottokelpoisuutta sekä tulevaisuuden näkymiä säännöllisin väliajoin. Metson luottoluokittajana toimii Standard & Poor's. Moody's toimi Metson luottoluokittajana 21.9.2015 saakka. Mikäli Moody's jatkaa Metson olemassa olevien joukkovelkakirjojen luokittamista, perustuu arviointi vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon.

Standard & Poor's luokitus

BBB

Pitkäaikainen luokitus

A-2

Lyhytaikainen luokitus

Vakaat

näkymät

Standard & Poor's luokitushistoria
Moody's luokitushistoria