Megatrendit

Olemme kartoittaneet maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka ohjaavat asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeita ja tukevat siten Metson liiketoimintaa.

Megatrendit-metso.png

Keskiluokan kasvu ja nouseva elintaso kasvattavat kysyntää Metson asiakastoimialoilla maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi elektroniikan ja sähköautojen lisääntyvä kysyntä tukee kuparin kysynnän kasvua.

Luonnonvarojen ehtyminen johtaa kovempien malmien käsittelyyn ja suurempiin käsittelymääriin. Siten kulutus- ja varaosien sekä entistä tuottavampien laiteratkaisujen kysyntä kasvaa. Laadukkaalle teolliselle hiekalle on yhä enemmän kysyntää, koska luonnonvarojen käyttöä halutaan rajoittaa kaikkialla maailmassa. Metson laitteilla voidaan tuottaa teollista hiekkaa eri määritelmien mukaan ja muuttaa ”jäte” ensiluokkaiseksi tuotteeksi.

Kaupungistuminen kasvattaa edelleen mineraalien kysyntää ja investointeja infrastruktuuriin maailmanlaajuisesti. Turvallisuutta, melua ja pölyä koskevat vaatimukset ovat kaupunkirakentamisessa tavallista tiukempia. Lokotrack® Urban™ on esimerkki Metson innovatiivisista ratkaisuista, joissa ei ole tingitty ihmisten hyvinvoinnista eikä toiminnan tehokkuudesta.

Digitalisaatio muuttaa teollisuudenalojen toimintatapoja. Se luo uusia mahdollisuuksia etenkin toiminnan tehostamiselle ja paremmalle vuorovaikutukselle asiakkaiden kanssa. Digitalisaatio on olennainen osa Metson strategiaa: tähtäämme digitalisaation edelläkävijäksi asiakastoimialoillamme.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa painopiste on siirtymässä ratkaisuihin, jotka perustuvat entistä energiatehokkaampiin teknologioihin tai hyödyntävät biopolttoaineita tai muita uusiutuvia energialähteitä. Metso valmistaa jätteiden kierrätyslaitteita ja tarjoaa huolto- ja asiantuntijapalveluja yrityksille, jotka tuottavat tai hyödyntävät vaihtoehtoisia polttoaineita.

Kiertotalous näkyy esimerkiksi asiakkaidemme vesitehokkuuden ja suljettujen kiertojen kasvavassa tarpeessa. Metso tarjoaa ratkaisuja metallin, jätteen ja kivimurskeen kierrätykseen. Palveluliiketoimintamme täydentää tarjontaa parantamalla asiakkaidemme laitteiden suorituskykyä ja käyttöikää.

Otamme toiminnassamme huomioon kiertojärjestelmän molemmat puolet. Tehostamme raaka-aineiden tuotantoa ympäristön ehdoilla ja parannamme materiaalien talteenottoa ja käytöstä poistettujen kulutus- ja teollisuustuotteiden uusiokäyttöä.
Marke Kallio, tutkimusjohtaja, Aggregates R&D

Asiakaidemme menestystarinoita