Megatrendit

Kaivosteollisuus, kivenmurskaus, kierrätys ja muut prosessiteollisuudet mahdollistavat modernin elämäntapamme. Kulutuksen kasvu sekä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset tekijät asettavat kuitenkin yhteiskunnille haasteita, joiden ratkaiseminen edellyttää viisaita ja vastuullisia päätöksiä.

Maailmanlaajuiset megatrendit

Olemme kartoittaneet maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka ohjaavat asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeita ja tukevat siten Metson liiketoimintaa.

Kaupungistuminen

Kasvava osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa maaseudun sijaan. Kaupungistuminen lisää sekä infrastruktuurihankkeisiin kuluvan rahan määrää että mineraalien kysyntää maailmanlaajuisesti. Lisäksi otettava huomioon ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimointi. Esimerkiksi kaupunkien keskustoissa rakennettaessa voidaan laitteiden käytöstä syntyvää melua ja pölyä vähentää merkittävästi. Lokotrack® Urban™ on esimerkki Metson innovatiivisista ratkaisuista, joissa ei ole tingitty ihmisten hyvinvoinnista eikä toiminnan tehokkuudesta. 

Keskiluokan kasvu

Teknologiset edistysaskeleet sekä elektroniikan ja sähköautojen kasvava tarve keskiluokan kasvaessa lisäävät kuparin, litiumin ja koboltin kysyntää. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa vastataksemme heidän monenlaisiin mineraalienkäsittelytarpeisiinsa.

Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos

Luonnonvarojen niukkuus johtaa yhä kovempien malmilaatujen käsittelyyn ja entistä suurempiin tuotantomääriin. Tämä lisää kulutus- ja varaosien sekä aiempaa tuottavampien uusien laiteratkaisujen kysyntää. Esimerkiksi Kiinassa on kielletty jokihiekan käyttö rakennusaineena ja korvattu se teollisesti tuotetulla hiekalla. Lisäksi aiemmin betonista rakennettuja moottoriteitä pitää tulevaisuudessa rakentaa asfaltista. Kaikki tämä tukee kivenmurskausliiketoimintamme tulevaisuutta. 

Ilmastonmuutosta hidastavat politiikat ja toimenpiteet siirtävät kysyntää ratkaisuihin, jotka perustuvat entistä energiatehokkaampiin teknologioihin. Vettä ja energiaa säästävissä prosesseissa on valtava maailmanlaajuinen potentiaali myös tulevaisuudessa. 

Kiertotalous

Jätteen tehokkaampi hyödyntäminen on kasvava maailmanlaajuinen trendi, ja kierrätys on yhä tärkeämpää niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Myös vesitehokkuuden ja suljettujen kiertojen kysyntä kasvaa asiastoimialoillamme. Perinteiset rajat alkuperäisten raaka-aineiden ja jätteen välillä katoavat vähitellen, kun prosessoitu jäte ja sen sivutuotteet aletaan nähdä uusioraaka-aineina.Tarjoamme laiteratkaisuja metallin, jätteen ja kivimurskeen kierrätykseen, minkä lisäksi palvelumme auttavat asiakkaitamme parantamaan suorituskykyä ja pidentämään olemassa olevien laitteiden käyttöikää. 

Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa toimialojemme toimintatapoja. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia etenkin toimintatehokkuuden kasvattamiselle ja entistä paremmalle asiakasvuorovaikutukselle. Metson Digital Office tekee läheistä yhteistyötä asiakkaiden ja jakelijoiden kanssa, jotta digitaalisten ratkaisujen tuomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysipainoisesti asiakkaiden liiketoiminnassa. Tarjoomassamme on jo laaja valikoima teknologisia ratkaisuja tietojen keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen. 

Otamme toiminnassamme huomioon kiertojärjestelmän molemmat puolet. Tehostamme raaka-aineiden tuotantoa ympäristön ehdoilla ja parannamme materiaalien talteenottoa ja käytöstä poistettujen kulutus- ja teollisuustuotteiden uusiokäyttöä.
Marke Kallio, tutkimusjohtaja, Aggregates R&D

Asiakkaidemme menestystarinoita