Tulevaisuus

Kiertotalous on sisäänrakennettu tarjontaamme. Kun kehitämme uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita, kiinnitämme huomiota parempaan prosessi- ja energiatehokkuuteen, turvallisuuteen sekä päästöjen vähentämiseen. Näin mahdollistamme primaari- ja uusioraaka-aineiden kestävän käsittelyn ja virtauksen.

Tavoitteenamme on olla globaali innovatiivisten ja kestävien kaivos- ja kivenmurskausratkaisujen tuottaja. Virtauksensäätöratkaisuillamme haluamme saavuttaa johtoaseman kestävään tuottavuuteen tähtäävien innovatiivisten ratkaisujen tarjoajana määritellyillä prosessiteollisuuden aloilla ja laajentaa ydinliiketoimintaamme. Ketterä ja kevyt organisaatio on avain liiketoiminnan kasvattamiseen ja päämääriemme saavuttamiseen kannattavasti. Keskitymme orgaaniseen kasvuun, jota täydennetään yritysostoilla.

Tarjoamme jo nyt kattavan valikoiman energiatehokkaita mineraalienkäsittely- ja raaka-aineratkaisuja kaivos- ja kiviainesalan yrittäjille. Lisäksi tarjoamme edistyksellisiä ratkaisuja virtauksensäätöön sekä metallien ja jätteiden kierrätykseen. Erilaiset elinkaaripalvelumme auttavat asiakkaitamme optimoimaan prosessiensa suorituskyvyn.

Digitalisaatio kuuluu olennaisesti tuotteidemme ja liiketoimintamme kehittämiseen, ja se tukee kasvuamme. Pyrimme luomaan ennennäkemättömiä digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät ja muuttavat asiakastoimialojamme ja auttavat käsittelemään primaari- ja uusioraaka-aineita vastuullisesti.

Keskitymme edelleen kahteen asiaan kiertojärjestelmässä: tarjoamme kestäviä ratkaisuja raaka-aineiden tuotantoon ja autamme tehostamaan metallien ja yhdyskuntajätteen kierrätystä.

Katso videolta, millaisena metsolaiset näkevät tulevaisuutemme: