Tutkimus ja tuotekehitys

Maailmanlaajuinen tutkimus- ja tuotekehitysverkostomme kehittää jatkuvasti uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitysverkostossamme on noin 20 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Nopeutamme kehitystyötä ja innovointia digitalisaatiolla ja keskitymme käytännön tuloksiin asiakastoimialoillamme. Teemme merkittävän osan tutkimus- ja kehitystyöstämme yhteistyössä asiakkaiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa. Tavoitteenamme on säilyttää teknologiajohtajuutemme kustannustehokkailla ja ympäristöystävällisillä tuotteilla, ratkaisuilla ja palveluilla, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

Metson kestävän kehityksen strategian mukaisesti kaikille uusille tutkimus- ja kehityshankkeille on vuodesta 2016 alkaen asetettu ympäristötehokkuutta ja/tai tuoteturvallisuutta koskevat vastuullisuustavoitteet. Niiden toteutuminen vahvistetaan hankkeiden päätyttyä. Näin pystymme myös vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin entistäkin paremmin. Uudistamme asiakastoimialojemme resurssien käyttöä ja ympäristön- ja päästöjen hallintaa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tutkimus- ja kehityskulumme olivat 39 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2018 (2017: 27 miljoonaa euroa tai 1,0 %). Tutkimuksen ja teknologiakehityksen verkostomme julkisti 123 keksintöä vuonna 2018, ja niiden perusteella tehtiin 23 ensisijaista patenttihakemusta. Vuoden 2018 lopussa Metsolla oli 310 patentilla suojattua keksintöä.

Vuonna 2018 aloitetuista T&K-hankkeista 86 prosentille on asetettu ympäristötehokkuuden ja/tai tuoteturvallisuuden tavoitteet.
image not available