Tutkimus ja tuotekehitys

Maailmanlaajuinen tutkimus- ja tuotekehitysverkostomme kehittää jatkuvasti uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitysverkostossamme on noin 20 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Nopeutamme kehitystyötä ja innovointia digitalisaatiolla ja keskitymme käytännön tuloksiin asiakastoimialoillamme. Teemme merkittävän osan tutkimus- ja kehitystyöstämme yhteistyössä asiakkaiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa. Tavoitteenamme on säilyttää teknologiajohtajuutemme kustannustehokkailla ja ympäristöystävällisillä tuotteilla, ratkaisuilla ja palveluilla, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

Metson kestävän kehityksen strategian mukaisesti kaikille uusille tutkimus- ja kehityshankkeille on vuodesta 2016 alkaen asetettu ympäristötehokkuutta ja/tai tuoteturvallisuutta koskevat vastuullisuustavoitteet. Niiden toteutuminen vahvistetaan hankkeiden päätyttyä. Näin pystymme myös vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin entistäkin paremmin. Uudistamme asiakastoimialojemme resurssien käyttöä ja ympäristön- ja päästöjen hallintaa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tutkimus- ja kehityskulumme olivat 27 miljoonaa euroa eli 1,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2017 (2016: 34 miljoonaa euroa tai 1,3 %). Tutkimuksen ja teknologiakehityksen verkostomme julkisti 69 keksintöä vuonna 2017, ja niiden perusteella tehtiin 18 ensisijaista patenttihakemusta. Vuoden 2017 lopussa Metsolla oli 300 patentilla suojattua keksintöä.

Metson tutkimus- ja kehityshankkeista 84 prosentilla oli vastuullisuustavoitteet vuonna 2017. Hankkeista 74 prosentilla oli ympäristötavoitteet ja 49 prosentilla turvallisuustavoitteet.
image not available