#MetsoLife

Voisiko asioita tehdä uudella tavalla: paremmin tai kenties yksinkertaisemmin? Vuosien kuluessa uteliaisuus kartuttaa osaamista.  Meillä osaaminen yhdistyy aktiiviseen käytännön osallistumiseen ja tekemiseen. Näistä aineksista syntyy paras lopputulos asiakkaillemme. Tule osaksi ystävällistä ja ammattimaista tiimiä, joka työskentelee kansainvälisessä ympäristössä maailman johtavien prosessiteollisuuden ratkaisujen äärellä. Meillä pääset osaksi työkulttuuria, joka ainulaatuisella tavalla yhdistää tuloshakuisen ja aidosti toisia kunnioittavan tavan tehdä töitä. 

Tuloksellinen ja arvostava kulttuuri

Tiedämme, että jokainen meistä voi vaikuttaa, ja kaikki alkaa omasta käytännön asenteesta ja uteliaisuudesta. Etsimme jatkuvasti tapoja tehdä asiat paremmin, tai ehkä yksinkertaisemmin. Uskomme, että uteliaisuus rakentaa tietoa.

Metsolla keskustelemme avoimesti ja teemme sen, mitä sanomme. Näin me saamme asioita tapahtumaan.

MetsoLife-result-driven-and-respectful-culture.jpg

Maailmanlaajuinen työpaikka, jossa tiimit työskentelevät yhdessä

Ole osa ystävällistä ja ammattitaitoista tiimiämme maailmanlaajuisessa työpaikassa. Meillä on todella globaali työympäristö, jossa on 13 000 työtoveria yli 50 eri maassa. Innostuneet ihmisemme etsivät ja jakavat ajatuksia, tietoa ja parempia tapoja työskennellä yhdessä. Olemme tasavertaisia, avoimia ja oikeudenmukaisia toistemme kanssa. Uskomme, että voimme kaikki ohjata omaa oppimistamme ja urakehitystämme.

MetsoLife-global workplace.jpg

Maailman johtavat ratkaisut asiakastyytyväisyyden edistämiseksi

Meillä työskentelet maailman johtavien prosessiteollisuuden ratkaisujen kanssa, mitkä tuovat asiakkaillemme menestystä. Olemme ylpeitä korkealaatuisista tuotteistamme, palveluistamme ja ratkaisuistamme, ja olemme sitoutuneet olemaan edelläkävijöitä turvallisuudessa ja kestävyydessä.

Vuosien varrella olemme luoneet vahvan maailmanlaajuisen markkina-aseman ja jatkamme kasvumahdollisuuksien etsimistä innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Metsolla asiakkaamme ovat kaiken tekemisen ydin.

MetsoLife-world-leading-solutions.jpg

Arvomme

Arvomme ovat: edistämme asiakkaan menestystä, kehitämme uusia ratkaisuja, saamme aikaan tuloksia yhdessä, ja Kunnioitamme toisiamme. Arvomme ohjaavat työskentelyämme ja yhteistyötämme sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Lue lisää Metson arvoista

Tasa-arvoinen työpaikka

Tuemme yhtäläisiä mahdollisuuksia, arvostamme monimuotoisuutta ja emme hyväksy syrjintää. Metso Code of Conduct ohjaa työskentelyämme kaikissa toiminnoissamme. Rekrytoimme osaamisen, taitojen, kokemuksen ja rooliin sopivuuden perusteella. Emme hyväksy syrjintää perustuen tai liittyen henkilön rotuun, kastiin, kansalliseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, sukupuoleeen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ammattiyhdistysjäsenyyteen tai poliittiseen suuntaukseen. Arvostamme työntekijöidemme taustaa, lahjakkuutta, näkemystä, koulutusta ja kokemuksen erilaisuutta. Uskomme, että erilaisuus luo menestystä ja kestävää kehitystä. Se kannustaa innovoimaan, joustavuuteen ja parantaa kommunikaatiota eri sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme lisäämään tietoisuutta tasa-arvosta työntekijöidemme, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

image not available

Työtyytyväisyys ja sitoutuminen

Työntekijätyytyväisyyskyselymme PeoplePulsen loistavat tulokset vuodelta 2018 osoittavat, että Metsolla työntekijät voivat kasvaa ammattilaisina ja oppia toisiltaan. 87% metsolaisista vastasi kyselyyn ja kaikista vastanneista 88% on vahvasti sitoutunut työhönsä ja Metsoon organisaationa. Tulokset osoittavat, että työntekijämme kokevat työnsä haastavaksi ja innostavaksi. Kysely on kuitenkin paljon muutakin kuin mittaustapa, jolla selvitetään työilmapiiriä. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat yhdessä päivittäisen työn kehittämiseen.

Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa ammattilaisena ja tuottaa johtavia teknologiaratkaisuja asiakkaillemme. Metsolaiset myös nauttivat kansainvälisestä työilmapiiristä, jossa ihmiset tukevat ja luottavat toisiinsa. Uskomme, että voimme kaikki vaikuttaa yhteisiin työskentelykäytäntöihimme - se on meistä jokaisesta kiinni.

image not available

Kansainväinen työympäristömme tarjoaa paljon mielenkiintoisia ja haastavia mahdollisuuksia niin henkilökohtaiselle kuin ammattilliselle kasvulle ja kehitykselle.

Jatkuva palaute

Me Metsolla kannustamme työntekijöitämme aktiivisesti hyödyntämään mahdollisuuksia kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Jokainen työntekijä Metsolla on vastuussa omasta suoriutumisestaan ja kehittymisestään. Tuemme työntekijöidemme urakehitystä tarjoamalla haastavia työtehtäviä, jotka tarjoavat jatkuvia oppimisen mahdollisuuksia sekä teemme urakehitysmahdollisuutemme näkyväksi kaikille työntekijöillemme. Henkilökohtaiset pyrkimykset, motivaatio ja uratavoitteet sekä vahvuudet ja osaamisalueet ovat aina työntekijöidemme urasuunnittelun ja -kehityksen keskiössä. Näistä keskustellaan kehityskeskustelussa vähintään kerran vuodessa. 

Urapolut

Uskomme jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen; meillä ei ole valmiiksi määriteltyjä urapolkuja, joita jokainen työntekijä seuraisi. Sen sijaan haluamme tarjota työntekijöille mahdollisuuksia kehittymiseen, liikkumiseen ja ylenemiseen työntekijälähtöisesti hänen omien kiinnostuksen kohteiden, suoriutumisen ja kehittymistavoitteiden mukaisesti. Meillä on voimakas kehittymiskulttuuri, jossa työntekijät etenevät ja siirtyvät urallaan eri tehtäviin erilaisia polkuja pitkin ja eri vauhtia. Lue lisää metsolaisten erilaisista urapoluista.

Työkierto

Työkierto tarjoaa yhden parhaista keinoista oppia ja kehittyä. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia urakehitykseen. Julkaisemme kaikki avoimet paikkamme sisäisesti ja kannustamme työntekijöitä etsimään kehittymismahdollisuuksia sisäisesti isosta yrityksestämme. Iso osa työstämme on projektiluoteista, mikä mahdollistaa työkierron useimmille työntekijöille ja tekee siitä mielekästä. Myös jatkuvaan palautteeseen, refletioon ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksiin kannustava kulttuurimme ja kehityskeskustelumme Performance & Development Discussions kannustavat työntekijöitä suunnittelemaan uraansa pitkällä tähtäimellä. 

Johtajuus Metsolla

Uskomme, että hyvä johtaminen mahdollistaa hyvät tulokset ja hyvinvoinnin. Tapamme työskennellä ja luoda yhdessä ovat menestyksemme takana. Meidän täytyy loistaa hyvissä kysymyksissä, kuunnella toisiamme ja ottaa huomioon muiden mielipiteet ja oivallukset. Tämä työtapa tekee meistä jokaisesta arvokkaan osan Metson tarinaa.

Metson johtajilla on paljon mahdollisuuksia kehittää omaa johtamistyyliään. Kansainvälinen työympäristö tarjoaa rikkaita oppimismahdollisuuksia yhdessä kollegoiden ja tiimin jäsenten kanssa. Lisäksi maailmanlaajuisesti saatavilla on noin 20 johtamisoppimisratkaisua, jotka tarjoavat sekä käytännön työkaluja että inspiraatiota päivittäiseen työhön.

Lue lisää Metso Leadership Development

Palkitseminen ja edut

Varmistamme tasa-arvoisen ja reilun kohtelun työntekijöillemme ympäri maailmaa ja kommunikoimme avoimesti kompensaatiosta sisäisesti. Käytämme koko yrityksen kattavaa työtasojärjestelmää (job grading system), jossa työtaso on yhdenmukainen roolin vaatimuksiin nähden. Työtasot toimivat pohjana myös kompensaatiomallille. Työtason lisäksi kompensaatio perustuu suoriutumiseen, maahan, markkinaan, alan tapaan, etiikkaan ja paikallisiin lakisääteisiin velvotteisiin. Meillä on myös käytössä globaalit bonusjärjestelmät, jotka kannustavat omaan ja tiimin suoriutumiseen. Uskomme, että on tärkeää, että jokaisen työpanos tukee liiketoimintamme tavoitteita. 

Tarjoamme erilaisia paikallisia työsuhde-etuja esimerkiksi työterveydenhuolto, bonusjärjestelmä, urheilu ja kulttuuri, henkilöstörahastot, mahdollisuus Pro bono -työhön, joustavat työmahdollisuudet, ateriaedut, autoetu, madollisuus työn kiertoon jne. (kaikki edut vaihtelevat paikallisesti toimipisteiden mukaan).

Tutustu metsolaisiin

Metsolaisia on 15,000 ympäri maailmaa. Jokaisella on omanlainen näkemys työstään ja siitä millaista #MetsoLife on.

“Metso huolehtii hyvin työntekijöistään. Vaikka Metso on iso yritys, se on hyväksyvä ja toivottaa tervetulleeksi – Olemme kuin yksi iso perhe. Aina löytyy myös mahdollisuuksia kehittyä.” - Anna, Ruotsi


Tutustu asiantuntijoihimme eri maissa ja erilaisissa tehtävissä