Näytä potentiaalisi

Kehity Metsolla

Kansainväinen työympäristömme tarjoaa paljon mielenkiintoisia ja haastavia mahdollisuuksia niin henkilökohtaiselle kuin ammattilliselle kasvulle ja kehitykselle.

Me Metsolla kannustamme työntekijöitämme aktiivisesti hyödyntämään mahdollisuuksia kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Jokainen työntekijä Metsolla on vastuussa omasta suoriutumisestaan ja kehittymisestään. Tuemme työntekijöidemme urakehitystä tarjoamalla haastavia työtehtäviä, jotka tarjoavat jatkuvia oppimisen mahdollisuuksia sekä teemme urakehitysmahdollisuutemme näkyväksi kaikille työntekijöillemme. Henkilökohtaiset pyrkimykset, motivaatio ja uratavoitteet sekä vahvuudet ja osaamisalueet ovat aina työntekijöidemme urasuunnittelun ja -kehityksen keskiössä. Näistä keskustellaan kehityskeskustelussa vähintään kerran vuodessa.

Suorituksen johtaminen

Vuosittaiset suoritus- ja kehityskeskustelut koostuvat tavoitteiden ja kehittymissuunitelmien laatimisesta, seurannasta sekä arvioinnista. Tavoitteena on keskustella ja luoda yhtenäinen näkemys suoriutumisesta, tavoitteista ja kehitystarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Keskustelut varmistavat, että nämä ovat linjassa Metson strategian ja liiketoiminnan prioriteettien kanssa. Metsossa jokainen työntekijä on vastuussa omasta kehityksestään ja suorituksestaan.

 

Sisäinen työnkierto

Työntekijän osaaminen ja taidot ovat merkittävässä roolissa Metsolla. Uusien haasteiden kohtaaminen työnkierron kautta tarjoaa yhden parhaista tavoista oppia omassa työssä, puhumattakaan kasvavasta itseluottamuksesta ja mahdollisuudesta kehittyä urallasi samaan aikaan.

Me viestimme sisäisesti avoimista työpaikoistamme. Työmme on paljolti projektiluontoista, mikä madaltaa kynnystä siirtyä uuteen tehtävään. Kehityskeskustelumallimme tukee työnkiertoa, rohkaisee työntekijöitä urasuunnitteluun sekä kannustaa heitä ottamaan vastuun omasta kehittymisestään.

Työnkierto toimii usein silmiä avaavana kokemuksena työntekijälle, mutta ennen kaikkea se on edellytys laaja-alaisen osaamisen ja tiedon säilymiselle yrityksessämme.

Ammatillinen kehittäminen

Uuden fokusoituneemman ja integroidumman strategiamme myötä olemme aloittaneet luomaan entistä yhtenäisempää tapaa ammatillisten osaamisalueiden kehittämiseen Metsolla. Tavoitteenamme on kehittää osaamista, joka mahdollistaa startegian implementoinnin. Meidän 70-20-10 näkemykseemme perustuen korostamme työtä tekemällä oppimisen merkitystä. Uudet, ongelmalliset, päivittäiseen työhön liittyvät tilanteet ovat paras tapa uusien osaamisalueiden kehittämiseen, erityisesti silloin kun työntekijän on mahdollista saada tukea esimieheltään ja kollegoiltaan.

Strategiset osaamissalueet
1.Myynti
2.Kenttähuolto
3.Toimintaketjut / toiminnot
4.Tuotekehitys ja suunnittelu
5.Projektijohtaminen

Johtamisen kehittäminen

Metson arvot ja johtamisen periaatteet rakentavat tukevan pohjan hyvälle johtamiselle. Uuden strategiamme myötä tarpeita johtamisen osaamisalueilla on selkiytetty entisestään. Muutos entistä fokusoituneemmaksi teollisuusyritykseksi vaatii parempaa suoritusta koko organisaatiolta. Päivittäinen johtaminen on yksi keskeinen hyvän suoriutumisen mahdollistaja. Olemme rakentaneet näiden tarpeiden pohjalta uudistetun globaalin johtamisen kehittämisen portfolion. Portfolio sisältää mahdollisuuksia oppimiseen työssä, oppimiseen yhdessä muiden kanssa, esimerkiksi mentoroinnin ja coachingin avulla, sekä myös perinteisempään luokkahuoneopetukseen perustuvaan oppimiseen.

Johtamisen kehittäminen