Globaalit korvauskäytännöt

Palkka ja etuudet

Globaalina yrityksenä meillä on maailmanlaajuiset palkkauskäytännöt. Varmistamme yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun työntekijöillemme maailmanlaajuisesti ja kerromme avoimesti palkkauksestamme työntekijöillemme.

Käytämme glonaalia työn vaativuusluokitusjärjestelmää, jossa jokainen työtehtävä vastaa roolin vaativuutta. Nämä vaativuusluokitukset toimivat esimerkiksi pohjana palkkausmallille. Palkitsemista määriteltäessä otetaan huomioon myös Metson taloudellinen tulos sekä sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavissa tehtävissä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. 

 

Bonus ja palkkiot 

 

Meillä on maailmanlaajuisia kannustinjärjestelmiä, jotka kannustavat ja palkitsevat oman ja tiimin suorituskykyä. Mielestämme on tärkeää edistää liiketoiminnan tavoitteita. 

Tarjoamme myös monia paikallisia etuja kaikissa toimintamaissa. Paikalliset edut perustuvat maan käytäntöihin.