Metsolaisista 88% on vahvasti sitoutunut työhönsä ja Metsoon organisaationa.

Työntekijöiden sitoutuminen

Metson työntekijätyytyväisyyskysely PeoplePulsen loistavat tulokset vuodelta 2016 osoittavat selkeästi, että meidän yhteisössämme työntekijät voivat kasvaa ammattilaisina ja oppia toisiltaan. Kysely on kuitenkin paljon muutakin kuin mittausmetodi, jolla selvitetään työilmapiiriä. Kaikki osallistuvat yhdessä päivittäisen työn kehittämiseen tämän työkalun avulla.

Suitable for

PeoplePulse kyselyn tulokset vuonna 2018 olivat loistavat: 87% metsolaisista vastasi kyselyyn ja kaikista vastanneista 88% on vahvasti sitoutunut työhönsä ja Metsoon organisaationa. 

Kyselyn tulokset osoittavat, että työntekijämme kokevat työnsä haastavaksi ja innostavaksi. Se tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa ammattilaisina ja tuottaa johtavia teknologiaratkaisuja Metson asiakkaille. Metsolaiset myös nauttivat kansainvälisestä työilmapiiristä, jossa ihmiset tukevat ja luottavat toisiinsa. 

Tiimeille kysely on tärkeä työkalu. He hyödyntävät aktiivisesti tuloksia kehittääkseen työskentelytapoja. He ovat vastuussa muutoksesta päivittäisessä työskentelyssään, sekä muutosten seurannatsa. 

Me kaikki Metsolla voimme vaikuttaa yhteisiin työskentelykäytäntöihimme - se on meistä jokaisesta kiinni.