Informare juridică

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste clauze înainte de a accesa paginile website-ului Metso.


Conținutul acestor pagini aparține Metso Corporation și/sau subsidiarelor acesteia (denumite în continuare Metso). Prin accesarea și utilizarea paginilor web ale Metso vă declarați de acord cu următoarele clauze. Acest site face obiectul protecției drepturilor de autor, cu toate drepturile de autor deținute de Metso. Toate drepturile rezervate. Metso, logo-ul companiei și denumirile produselor Metso sunt mărci comerciale ale companiei Metso.

Reproducerea, transferul, distribuirea ori stocarea acestor informații sub orice formă fără acordul prealabil scris al Metso este interzisă. Totuși, Metso vă autorizează să stocați pe computerul dvs. sau să listați exemplare ale extraselor acestor pagini exclusiv pentru uzul dvs. personal. Documentele individuale din website-ul Metso pot face obiectul unor clauze suplimentare, după cum este menționat în documentele respective. 

Este permisă utilizarea în cadrul comunicărilor publice a comunicatelor de presă și a altor documente clasificate ca publice, cu condiția menționării sursei informației.

Informațiile de pe website-ul Metso sunt furnizate ca atare, fără nicio garanție, de orice fel, fie aceasta expresă ori implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau non-încălcare. Metso nu va fi răspunzătoare în nicio situație față de nicio parte pentru orice pagubă directă, indirectă, specială ori consecutivă care rezidă în aceasta, cauzată în legătură cu sau din cauza oricărei utilizări a website-ului Metso, incluzând, dar fără a se limita la, pierderea profitului, întreruperea activității, pierderea de programe sau alte date în cadrul sistemului dvs. de gestionare a datelor sau în alt mod. Acest site, ca de altfel și serverele care îl fac disponibil, nu este garantat a fi lipsit de viruși sau de alte componente dăunătoare.

Datele de pe website-ul Metso este posibil să includă informații inexacte sau neactualizate. Datele se pot schimba sau actualiza fără notificare prealabilă, iar Metso poate opera îmbunătățiri și/sau schimbări în paginile website-ului sau retrageri ale accesului la acestea în orice moment. Datele de pe website-ul Metso pot să conțină referințe la unele produse ori servicii Metso care nu sunt disponibile în țara dvs. Vă rugăm să consultați punctul local de contact de afaceri Metso pentru informații cu privire la disponibilitatea produselor Metso în țara dvs.  

Metso nu face nicio reprezentare cu privire la niciun alt website pe care l-ați putea accesa prin intermediul website-ului Metso. În cazul în care accesați un website non-Metso, vă rugăm să țineți cont de faptul că acesta este independent de Metso. Metso nu își asumă nicio responsabilitate pentru materiale create ori publicate de terțe părți către care website-ul Metso indică un link.

În situația în care trebuie să transmiteți comentarii ori materiale către oricare dintre serverele noastre, prin intermediul e-mailului ori al acestui site Internet, spre exemplu, vă declarați de acord că aceste date sunt puse la dispoziție de dvs. cunoscând faptul că acestea sunt neconfidențiale și nu sunt protejate de dreptul de proprietate și că pot fi publicate de către Metso și atestați că materialul este adecvat pentru publicare. Prin transmiterea materialelor, vă declarați de acord că Metso poate publica informațiile și este liberă să utilizeze orice astfel de informații în orice scop și/sau să le încorporeze pe acestea sau orice concepte descrise în acestea în produsele noastre fără obligații.

Vă declarați de acord să despăgubiți Metso pentru orice acțiune a unei terțe părți luată împotriva noastră în legătură cu materialul pe care îl trimiteți. De asemenea, vă declarați de acord să nu luați măsuri împotriva noastră în legătură cu acest material. 

În cazul în care descoperiți materiale care încalcă drepturile de autor sau link-uri de pe website-ul Metso, vă rugăm să ne informați pentru a întreprinde acțiuni corective.

Declarații anticipative

Trebuie precizat faptul că anumite declarații făcute aici care nu sunt fapte istorice, inclusiv, fără a se limita la, cele referitoare la așteptările privind dezvoltarea economică generală și situația pieței, așteptările privind profitabilitatea industriei-client și disponibilitatea investițională, așteptările privind creșterea, dezvoltarea și rentabilitatea companiei și atingerea sinergiei beneficiilor și economiei de costuri, precum și declarațiile precedate de „așteptări", "estimări", "previziuni" sau expresii similare, sunt declarații anticipative. Aceste declarații se bazează pe deciziile și planurile actuale și pe factorii cunoscuți în prezent. Acestea implică riscuri și incertitudini care pot determina diferențe semnificative ale rezultatelor efective față de rezultatele așteptate în prezent de companie.

Astfel de factori includ, fără a se limita la:

  1. condițiile economice generale, inclusiv fluctuațiile ratelor de schimb și nivelului dobânzilor care influențează mediul de operare și profitabilitatea clienților și, prin urmare, comenzile primite de companie și marjele acestora
  2. situația concurențială, în special soluțiile tehnologice semnificative dezvoltate de competitori
  3. condițiile proprii de operare ale companiei, cum ar fi succesul producției, dezvoltarea produselor și managementul proiectelor și dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acestora
  4. succesul achizițiilor și restructurărilor în curs și viitoare.