Kontakter inom avfallsåtervinning

Försäljning

Henning NörgaardHenning Nørgaard
Area Sales Manager, Metso Waste Recycling
henning.norgaard@mogroup.com
+45 60 23 85 19
Horsens, Danmark

 Service

Thomas GregemoThomas Gregemo
Technical Service Engineer, Metso Waste Recycling
thomas.gregemo@mogroup.com
070-623 08 70
Grängesberg