Stationära kross- och siktningsanläggningar

Stationära kross- och siktningsanläggningar

För effektiv stationär, mobil eller flyttbar krossning och siktning

Oavsett om du planerar att bygga en helt ny krossnings- och siktningsanläggning för ballastproduktion eller vill uppgradera och optimera en befintlig anläggning kan Metso hjälpa dig. Metsos erbjudande för stationära krossnings- och siktningsanläggningar innehåller kompletta, anpassade stationära anläggningar, stationära krossnings- och siktningsmoduler, processoptimering samt anläggningsuppgradering.
Stationära krossning- och siktningsanläggningar
Färdiga anläggningar och moduler

Metsos Nordplant™-lösningar för krossning och siktning inom ballastproduktion byggs upp av färdiga moduler, så att du snabbt kan börja använda en väl fungerande anläggning. Oavsett om du bygger en helt ny anläggning eller uppgraderar en befintlig anläggning ger Nordplant-lösningarna hög effektivitet och industriella prestanda för snabb avkastning på investeringen.

Klicka för att läsa mer om Nordplant >

Färdiga anläggningar och moduler
Uppgradera din krossprocess
Uppgradera din krossprocess

Metso SiteBooster™ är en komplett optimeringslösning för stationära ballastanläggningar. I ett välstrukturerat projekt som drivs av våra erfarna proffs, granskar vi krossnings- och siktningsprocessen liksom den befintliga utrustningen i stenbrottet, och sätter sedan upp mål baserat på dina specifikationer och din budget. Därefter implementeras uppgraderingen med så få produktionsstörningar som möjligt. Resultatet blir helt nya produktivitetsnivåer i din pålitliga, befintliga process – från dag ett. 

Klicka för att läsa mer om Metso SiteBooster >

Mobila krossnings- och siktningsanläggningar
Larvburna verk

Mobila kross- och siktningsanläggningar är larvburna verk och kan lätt transporteras inom produktionsområdet eller mellan olika anläggningar.

Dessa är används ofta inom ballastproduktion, återvinning och även inom viss gruvdrift. Mobila verk av detta slag kan ersätta de stationära systemen vilket minskar behovet av lastning som i sin tur gör att driftskostnaden blir lägre.

 

Läs mer om mobilia kross- siktningsanläggningar >

Track-mounted crushing and screening plants.
Flyttbara krossnings- och siktningsanläggningar
Hjulburna verk
Hjulburna verk

Flyttbara krossnings- och siktningsanläggningar som är hjulburna gör att det blir enkelt att flytta processen  till en annan grustäkt och mellan olika produktionsområden.

Möjligheten att flytta krossningen och siktningen enkelt ger nya möjligheter för verksamheter inom krossentreprenad, återvinning och vissa gruvanläggningar.

Den flyttbara krossningen och siktningen gör att man kan arbeta självständigt eller i två- och trestegsapplikationer.

Läs mer om flyttbara kross- och siktningsanläggningar >

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakta oss