Metso SiteBooster™ optimering av krossnings- och siktningsanläggningar.

Metso SiteBooster™

Optimering av krossnings- och siktningsanläggningar

Metso SiteBooster™ är en komplett optimeringslösning för stationära krossnings- och siktningsanläggningar. I ett välstrukturerat projekt som drivs av våra erfarna proffs, granskar vi krossnings- och siktningsprocessen liksom den befintliga utrustningen i stenbrottet, och sätter sedan upp mål baserat på era specifikationer och er budget. Därefter implementeras uppgraderingen med så få produktionsstörningar som möjligt. Resultatet blir helt nya produktivitetsnivåer i er pålitliga, befintliga process – från dag ett.

Åtgärda flaskhalsarna

ERA MÅL FÖR OPTIMERINGEN AV BALLASTANLÄGGNINGEN KAN VARA

 • Byta ut omoderna maskiner
 • Behov av mer kapacitet
 • Ändring av matningsmaterial eller slutprodukt
 • Producera bättre kvalitet
 • Ökad produktivitet med automation
 • Nya bestämmelser eller standarder (säkerhet eller miljö)
 • Minska förbrukningen
 • Minska stilleståndstiden

3+1 STEG FÖR ATT UPPGRADERA

Metso SiteBooster gör det möjligt för stenbrott att uppgradera säkerheten, miljön och den ekonomiska prestandan för de befintliga stationära ballastanläggningarna för idag och för framtiden, utan att kompromissa med produktivitetsmålen. Metso ser till att allt detta görs med minimal störning av den aktuella krossnings- och siktningsverksamheten. Vår SiteBooster-process består av 3 steg:

Steg 1: GRANSKA

 • Slutför granskning av den befintliga platsen, dess layout och tillgångar
 • Identifiera flaskhalsar
 • Definiera vad som behöver göras

Steg 2: OMDESIGNA

 • Konkreta lösningar och processer för att uppnå uppsatta mål med minimal stilleståndstid

Steg 3: IMPLEMENTERA

 • Metsos expertis och erfarenhet när den är som bäst - implementering av den nya designen med minimala driftstörningar
 • Utrustning
 • Process

UNDER PROJEKTET

 • En kontaktperson med kontinuerlig och transparent kommunikation
Välj mellan skräddarsydd och standard

Metso SiteBooster kan anpassas för alla behov.

Genom att välja en anpassad uppgradering av er stationära ballastanläggning levererar Metso SiteBooster en skräddarsydd uppgradering som passar era specifika behov.

En skräddarsydd uppgradering kan kräva att fokus läggs mer på planering och teknik, men ni kan vara säkra på att inga kompromisser kommer att göras för att uppnå de mål ni har satt upp.

Expand or upgrade with standard modules
Expand or upgrade with standard modules

By using our pre-designed modules, expanding and upgrading your stationary aggregates plant can be achieved while saving time on planning and installation. 

The standardized modules are based on high-quality and field-proven technology and comply with the strictest safety and environmental regulations.

Kundreferenser

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av att uppgradera din krossanläggning? Finn ditt närmaste säljkontor.

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Contact