Metso HRC-seriens™ högtrycksvalskrossar (HPGR).

Metso HRC-seriens™ högtrycksvalskrossar

För effektiv storleksminskning inom gruv- och ballastindustrin

HRC-seriens™ högtrycksvalskrossar (HPGR) används för att minska partikelstorleken i gruvdrift och ballastproduktion. HPGR är kända för energieffektiv storleksminskning och används oftast när det bearbetade materialet är hård sten. Men de kan även bearbeta mjukare material som industrimineraler. De mindre HGPR-modellerna är särskilt produktiva vid produktion av tillverkad sand för asfalt- och betongproduktion.

Mångsidiga applikationer

För gruvdrift, bearbetning av industrimineraler, tillverkad sand samt för asfalt- och betongproduktion.

Ökad produktion

En intelligent flänskonstruktion för att maximera inmatningen av materialet. En patenterad bågformad ram för att eliminera stillestånd på grund av snedvridning.

Lägre driftkostnader

Inget behov av malningsmedium. Kontinuerligt materialflöde. Direktmatning till krossningszonen.

Enkelt underhåll

Mindre behov av service. Konstruktionen underlättar byte av kritiska delar.

En stegvis förändring

Metsos serie med högtrycksvalskrossar (HPGR) kallas Metso HRC™.

Den senaste generationen av Metso HRC™-maskiner är konstruerade att öka energieffektiviteten och produktionskapaciteten, samtidigt som den totala driftkostnaden minskar.

Animationen presenterar hur HPGR-tekniken har utvecklats och de mest fördelaktiga funktionerna i Metso HRC™.

HPGR för gruvdrift

HPGR hjälper er att få mer värde från varje ton malm med ren produktionskapacitet och toppmoderna funktioner.

De kan användas för många olika gruvapplikationer:

 • Hård sten
 • Diamant
 • Järnmalm
 • Guld
 • Koppar
 • Platina
 • Molybden
 • Industrimineraler
 • Övrigt
HPGR hjälper er att få mer värde från varje ton malm med ren produktionskapacitet och toppmoderna funktioner.
De mindre HPGR-modellerna, HRC™ 8 och HRC™ 800, är speciellt utformade för att möta behoven hos ballast- och applikationer för industrimineraler.
HPGR för ballastproduktion

De mindre HPGR-modellerna, HRC™ 8 och HRC™ 800, är speciellt utformade för att möta behoven hos ballast- och applikationer för industrimineraler.

De kan producera tillverkad sand av hög kvalitet för asfalt- och betongproduktion.

Fördelar

 • Kubiskt formad ballast av hög kvalitet för alla reduktionsgrader och fraktioner
 • Enhetlig produktion
 • Lågt buller och mindre damm
 • Låg energiförbrukning och lågt slitage
 • Klarar att bearbeta hård sten, mjuk sten, byggavfall, kalksten, flodgrus, granit och basalt

Robusta Metso HRC™ högtrycksvalskrossar

Högtrycksvalskrossar används för storleksminskning av ballastmaterial eller malmer. De komprimerar matningsmaterialet mellan två roterande rullar, varav den ena är i ett fast läge och den andra rullen är flytande.

De två roterande rullarna genererar ett så högt tryck att den maler det inmatade materialet till önskad mindre kornstorlek.  

Metso HRC™högtrycksvalskrossar finns i många storlekar beroende på applikation och processbehov.

Ökad produktion

Metso HRC™ kan ge en märkbart ökad produktionskapacitet. Flänskonstruktionen maximerar mängden material som krossas genom att dra in det inmatade materialet i krosszonen. Denna metod förhindrar att materialet passerar valsarna och ökar effektiviteten och produktionskapaciteten.

Den patenterade bågformen eliminerar stilleståndstider som orsakas av snedvridning.

Man kan även justera hastigheten och trycket på Metso HRC™ beroende på materialförhållandena och applikationskraven.

Energieffektivitet

Tack vare förmågan att hantera ett kontinuerligt materialflöde anses HPGR vara energieffektiva malningsmaskiner.

Metsos HRC™-utrustning gör lite mer. De leder det inmatade materialet direkt till krosszonen och justerar hastighet och tryck för att optimera energiförbrukningen.

Lägre driftkostnader

Jämfört med klassiska kvarnar kräver HPGR inte något malningsmedium. Dessutom är Metso HRC™ valskrossar kända för robusta slitdelar med lång livslängd.

Konstruktionen av den bågformade ramen förhindrar att lagren skadas, vilket även sparar in på arbete och resurser.

Säkert och enkelt underhåll

Nyckeln till att öka säkerheten vid underhåll är självklart att minimera behovet.

Med Metso HRC™ HPGR har stilleståndstiden minskats med hjälp av robusta komponenter och till exempel dubbade volframkarbidytor, vilket skapar en optimal slitstyrka för lång livslängd.

Den Nnödvändiga servicen underlättas genom en enkel konstruktion som förenklar att byta de kritiska delarna.

Bygga världens största HPGR

Metso HRC™3000 är en ny generation högtrycksvalskrossar som eliminerar problem som finns i traditionella HPGR-modeller, vilket gör att gruvindustrin kan uppnå ännu högre energieffektivitet.

Världens största HPGR installerades på Freeport-McMoRans Morenci-anläggning i Arizona, USA.

Titta på videon av installationen och ta en titt på kundreferensen Bygg världens största HPGR för att lära dig mer.

Tekniska specifikationer för Metso HRC-seriens™ högtrycksvalskrossar

Service för Metso HRC™ HPGR

Vill du veta Metso har arbetat med kunder för att få resultat?

Nedladdningar

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt