Konkrossar

Konkrossar

Effektiv sekundär, tertiär och kvartär krossning

Konkrossar är populära krossmaskiner inom ballastproduktion, gruvdrift och återvinningsapplikationer. Normalt används de i det andra, tredje och fjärde krossteget. I applikationer där bearbetningsmaterialet har naturligt liten kornstorlek och det första krossteget inte behövs kan konkrossen även användas för det första steget i krossprocessen.

Konkrossar är lämpliga för krävande krossning

Konkrossar är mycket väl lämpade för storleksreduktion och formning nedströms i krosskretsen. Storleksreduceringen sker i en krosskammare, där materialet komprimeras kontinuerligt mellan ett fast element (bowl liner skålfoder) och ett rörligt element (mantel).

Konkrossar är utrustade med hydraulisk inställningsjustering, vilket gör det möjligt att anpassa krossinställningarna för materialet, matningsstorleken och kapacitetskraven.

Metso har fyra produktfamiljer av konkrossar. De olika familjerna baseras på samma krossprincip, men varierar avseende på funktioner och optimala applikationer. Utöver stationära krossar finns många krossmodeller även i mobila och flyttbara versioner.  

Nordberg® GP Series™ konkrossar

Nordberg® GP-seriens™ konkrossar kan användas som sekundära, tertiära eller kvartära krossar i ballast- eller gruvanläggningar. Nordberg® GP-seriens™ krossar är mångsidiga maskiner som ger fullständig automatisering och smidig anpassning av krossprocessen.

Nordberg® HP Series™ konkrossar

Nordberg® HP-serien™ är världens mest populära familj av konkrossar, med fler än 10 000 sålda maskiner globalt.

Nordberg® HP-seriens™ konkrossar är högpresterande och tillförlitliga stenkrossmaskiner för ballast-, stenbrotts- och gruvapplikationer. Normalt används de i det andra, tredje och fjärde krossteget.

Nordberg® MP Series™ konkrossar

Konkrossarna i Nordberg® MP-serien™ har hög kapacitet och den största krosskraften bland alla konkrossar av likvärdig storlek. Tack vare den höga krosskraften används Nordberg® MP-seriens™ krossar ofta i det sekundära och tertiära krossteget i gruvprocesser där mycket stora materialmängder hanteras.   

Metso MX™ Series konkrossar

Metso MX™-seriens konkrossar är det senaste tillskottet i Metsos konkrossprogram. MX™-seriens konkrossar innehåller banbrytande teknik där en roterande skål kombineras med en kolv.

Metso MX™-seriens konkrossar – kända för att ge lägre driftskostnader, lång tid i drift och utmärkta resultat – är perfekta för sekundär, tertiär och kvartär krossning i applikationer med mjuk och hård sten.

Reservdelar och slitdelar för konkrossar

Högkvalitativa konkrossdelar som passar perfekt

Med originaldelar för konkrossar säkerställs perfekt passning, form och funktion, vilket minskar underhållsbehovet och ökar utrustningens livslängd.

Om utrustningen går sönder äventyras hela anläggningens produktivitet. För att undvika sådana produktivitetsförluster finns kritiska reservdelar enkelt tillgängliga närhelst du behöver dem.

Vårt globala logistik- och distributionsnätverk säkerställer att Metsos OEM-tillverkade reservdelar och slitdelar är tillgängliga när det behövs.

Metso har ett komplett erbjudande, för både standarddelar och anpassade delar (ETO, engineered-to-order, konstruerad mot beställning), vilket säkerställer hög tillgänglighet och support. Vi har flexibla alternativ för engångsleveranser eller leveranser som nyckelfärdig tjänst, och för alla varianter däremellan.

Reservdelar

 • Huvudram (undre/övre)
 • Huvudramtätning
 • Sprintar och bussningar för huvudram
 • Underramar
 • Remskydd
 • Matartrattar
 • Utmatningsrännor
 • Ställring
 • Skål
 • Huvud
 • Hylsa
 • Huvudaxel
 • Excenteraxeln
 • Anti-spin
 • Axiallager
 • Överföringsaxel
 • Kolv
 • Smörjsystem
 • Hydraulsystem
 • Oljebehållare
 • Frigöringscylindrar för rester
 • Klämcylindrar
 • Rengöringscylindrar för kammare
 • Topplager
 • Drivenhet

Slitdelar

 • Matarkona
 • Huvudramfoder
 • Mantelfoder
 • Skålfoder
 • Skyddskonor
 • Armskydd
Service för konkrossar

Maximera konkrossens effektivitet, tillgänglighet och livslängd

Metso erbjuder ett komplett program av tjänster som säkerställer att du når produktionsmålen och får ut så mycket som möjligt av din konkross.

Underhåll och reparationer

Korrekt utfört underhåll är avgörande för att få utrustningen att fungera perfekt. Metso erbjuder ett heltäckande serviceprogram, från inspektion och felsökning, reparation av utrustning och delar, till avstängningslösningar, planering och akut service.

Uppgradering och eftermontering av utrustning

Förbättra konkrossens produktivitet utan att köpa en ny maskin. Våra uppgraderingar levereras i form av lättinstallerade paket som förbättrar säkerheten, driften och underhållet.

Processoptimering och kontroller

Metsos processexperter hjälper dig att lösa komplicerade driftsproblem med hjälp av analysteknik, laboratorietester och avancerade kontrollsystem. Oavsett om du vill optimera utrustning, en krets eller hela anläggningen har vi de  verktyg och den teknik som behövs för att hjälpa dig.

Life Cycle Services – livscykeltjänster

Metsos färdiga lösningar är utformade för att hjälpa dig att nå dina affärsmål, från start till avstängning och uppnådd maskinlivslängd. Vi kan hjälpa dig med specifika aktiviteter eller på en mer övergripande nivå, och kombinerar unika affärsmodeller med element från vårt utbud av tjänster.

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION

Gruvdrift

Ballastproduktion

Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt