Metso MX-seriens™ konkrossar.

Metso MX-seriens™ konkrossar

Ett stort steg när det gäller lönsamhet

Revolutionära Metso MX™ konkrossar kombinerar en roterande skål och en kolv i en och samma stenkross. Denna patenterade multiaktionsteknik resulterar i lägre driftkostnader, längre drifttid och enhetligare produktion. Metso MX™ konkrossar är perfekta för sekundära, tertiära och kvartära krosstadier i hårda och mjuka stenapplikationer.

Öka lönsamheten med Metso MX™ konkrossar

Metso MX™-seriens konkrossar är det senaste tillskottet i Metsos utbud av konkrossar.

Revolutionära Metso MX™ konkrossar använder en så kallad multiaktionsteknik som kombinerar en roterande skål med en kolv i samma stenkross.

Multiaktionstekniken resulterar i lägre driftkostnader, längre drifttid och enhetligare produktkvalitet.

Metso MX™-seriens konkrossar finns som stationära och Metso MX4™-modellen finns även som flyttbar version.

Längre drifttid

Metso MX™ konkrossar har funktioner som gör krossningen effektivare.

Multiaktionstekniken möjliggör dynamisk inställningsjustering och slitagekompensation utan att processen måste stoppas. Den optimerar även skyddet mot okrossbara föremål automatiskt.

Lägre driftkostnader

Metso MX™ konkrossar kan spara 10 % eller mer i OPEX jämfört med traditionella konkrossar.

Besparingar i slitdelar, kombinerat med effektiv och kontinuerlig krossning, minskar kostnaden per ton.

Längre livslängd för infodringen

Metso MX™ konkross design på krosskammaren, slagriktning och en effektivt fördelad krossning leder till den optimala sten-på-sten-krossningsrörelsen.

Tillsammans med multiaktionstekniken resulterar detta i förlängda underhållsintervall, ökad produktion och upp till 25 % längre livslängd för infodringen.

Selektiv produktion

Den smidiga optimeringen av Metso MX™ konkrossar hjälper till att uppnå önskad slutproduktform och partikelstorleksfördelning samtidigt som avfall elimineras. Med ytterligare VisioRock™ partikelstorleksanalysator kan produktens kornstorleksfördelning kontinuerligt spåras och övervakas, vilket ger direkt respons angående avvikelser.

Säker och enkel

Metso MX™ konkrossar är konstruerade med höga säkerhetskrav. Under krossningen befinner sig alla rörliga delar inuti stenkrossen. Lyftanordningar och hydraulverktyg gör underhållet enkelt och säkert, och hartsfyllnadsmassor behövs inte längre till infodringarna. Den enkla konstruktionen möjliggör demontering utan att några komponenter behöver värmas upp.

Multiaktionsteknik
Multiaktionsteknik

Den patenterade multiaktionstekniken är ett revolutionerande sätt att optimera stenkrossens inställning och slitagekompensation i realtid.

Personalen behöver inte vidta några åtgärder eftersom både kolvens och den roterande skålens justeringar sker helt med automatik.

Med multiaktionsteknik kan stenkrossen kontinuerligt arbeta med sin fulla potential utan regelbundna stopp för justeringar.

Två hårt arbetande bröder

Metso MX™ konkrossar levererar marknadsledande kostnadseffektivitet.

Produktserien består av två modeller, den mindre MX3™ konkrossen och den större MX4™ konkrossen.

Metso MX™ cone crushers' technical specifications

Broschyrer för nerladdning

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt