Nordberg® MP-seriens™ konkrossar

Nordberg® MP-seriens™ konkrossar

Maximala prestanda från hög krosstyrka och tillgänglighet

Konkrossarna i Nordberg® MP-serien™ är kända för att ha den största krosskraften av alla konkrossar av liknande storlek. Dessa konkrossar är lämpliga för att reducera och forma både hårt berg och mjuk sten och är speciellt konstruerade för gruvdrift.

Hög tillgänglighet

Automation och bibehållen krosskraft med hydrauliskt rensningssystem.

Hög prestanda

Hög kapacitet och den största krosskraften bland alla konkrossar av liknande storlek.

Enkel att underhålla

Tryckknapp för isärtagning och enkelt byte av modulkomponent vid behov.

Hög tillförlitlighet

Enkel inställning och enkelt rutinunderhåll ger tillförlitlig produktion.

Nordberg® MP-seriens™ konkrossar

Nordberg® MP Series™ konkrossar har en lång historia hög prestation i en mängd olika gruvdrifter. De är kända för kostnadseffektivitet och krosskraft.

Produktserien består av flera modeller som har testats i fält i de mest krävande mineralbearbetningskretsarna.

Hög tillgänglighet

Nordberg® MP Series™ konkrossar tillhandahåller mer tillgänglighet för era krossningsbehov. En helt automatiserad frikoppling som låter okrossbara delar passera vilket gör det möjligt att bibehålla den höga krosskraften. När det okrossbara materialet passerar förbi återgår produktionsinställningen automatiskt till konkrossens inställning.

Nordberg® MP Series™ konkrossars tillgänglighet förbättras ytterligare av det hydrauliska rensningssystemet.Med ett stort vertikalt slag kan materialet enkelt falla och detta ger en konsekvent slagkapacitet under hela infodringens livslängd.

Hög prestanda

Nordberg® MP Series™ konkrossar sätter ny standard för konkrossarnas prestanda. De ger den högsta krosskraften för alla konkrossar av liknande storlek.

Avancerad krossdynamik leder till mer arbete per cykel. Nordberg® MP Series™ konkrossar ökar effektuttaget vilket resulterar i ökad kapacitet, högre effekt-/produktionsförhållande och energieffektivitet. 

Enkel att underhålla

Nordberg® MP Series™ konkrossar har en tryckknapp för isärtagning för rutinunderhåll. Vid behov är det enkelt att byta ut modulkomponenter.

Underhåll görs säkert och enkelt genom att uppmärksamma varje detalj i varje komponent.

Hög tillförlitlighet

Stilleståndstid innebär mer än bara förlorad drifttid. Nordberg® MP Series™ konkrossar har hydraulisk rensning av krosskammaren och enkel justering av inställningarna för att minimera stilleståndstider. Tryckknapp för montering och demontering gör rutinunderhållet enklare än någonsin.

Den robusta konstruktionen har visat sig vara pålitlig under drift. Den roterande skålen i Nordberg® MP Series™ konkross kompenserar för segregering av matningsmaterialet och ojämn matningshastighet. Även slitage i krosskammaren undviker lokal begränsning av krossöppningen och uppnår enhetlig storleksminskning.

 

 

 

Vad har andra gjort för att förbättra lönsamheten och minska riskerna?

Tekniska specifikationer för Nordberg® MP Series™ konkrossar

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt