Barmac® B-seriens™ slagkrossar med vertikal axel (VSI) .

Barmac® B-serien™

Slagkrossar med vertikal axel (VSI)

Barmac® B-seriens™ slagkrossar med vertikal axel (VSI) används vanligtvis i krossningscykelns sista fas. Tack vare förmågan att producera exakt formade slutprodukter är dessa krossar mest populära hos ballastproducenter, byggindustrin och i återvinningsapplikationer – som stationära, flyttbara eller mobila versioner. Inom gruvdriften används Barmac® VSI-krossar för att förbereda materialmatningen för malning.

Slutprodukter av hög kvalitet

Enastående kubisk form.

Ökad drifttid

Kortare underhållspauser och längre slitagetid.

Lätt att installera och underhålla

Minimala krav på fundamentet, underhållslyftverktyg och inspektionslucka för åtkomst till rotorn.

Säkerhet

Specialverktyg för rotorservice och lyft av stenkrossens övre halva.

Originalslagkrossar med vertikal axel (VSI)

Barmac® slagkrossar med vertikal axel (VSI) var de första VSI-krossarna i världen. Barmac® VSI originalkross utvecklades i Nya Zeeland för mer än 40 år sedan, varefter VSI-krossarna har spridit sig till tusentals krossningsanläggningar runt om i världen.

Barmac® VSI-krossar har genomgått stora utvecklingar under åren, men deras varumärke är oförändrat – exakt formade slutprodukter.

Utöver de stationära stenkrossarna som presenteras på den här sidan finns många VSI-krossmodeller även som mobila eller flyttbara versioner.

Slutprodukter av hög kvalitet

Hemligheten bakom Barmac® VSI-krossars effektivitet är den unika krossningsprocessen. Medan de flesta andra krossar reducerar stenar genom att trycka dem med våld mot metall, använder Barmac® VSI-krossar även stenen som matas in i maskinen för krossarbetet.

Denna autogena krossning resulterar i lägre kostnad per ton än någon annan slagkrossningsmetod. Dessutom har stenkrossning visat sig producera slutprodukter med exakt och homogen form.

Utöver traditionell sten-mot-sten-krossning kan Barmac® VSI-krossar numera även utrustas med metallstäd på begäran. I detta fall ersätts sten-mot-sten-ringen med en städring och stenarna slungas mot metallstäd istället för mot en stenbädd. Städlösningen förbättrar reduktionsgraden och möjliggör finare slutprodukter. Nackdelen är dock något högre slitagekostnader eftersom städen måste bytas regelbundet.

Barmac® VSI-krossar godtar fint material i matningen och låter användaren finjustera stenkrossens prestanda genom att ändra rotorhastigheten eller kaskadmalningsgraden. De här egenskaperna och den exakta reduktionen gör Barmac® VSI-krossar särskilt användbara för producenter som vill ha kubformade slutprodukter som används exempelvis i betong, asfalt och bärlager.

Dessutom har den exakta formningsförmågan visat sig värdefulla för tillverkad sand, högurlakning, förmalning, industriella mineraler och återvinningsapplikationer.

  • Slutprodukter med enastående kubisk form
  • Godtar fint matningsmaterial

Ökad drifttid

I Barmac® VSI-krossar går matningsmaterialets primära bana genom rotorn där den kan accelereras upp till 80 m/s (262 ft/s) innan den släpps ut i krosskammaren. Dessutom kan materialet släppas i kaskad direkt in krosskammaren utan att passera rotorn.

Med kaskadfunktionen kan operatören optimera kapaciteten och strömförbrukningen, samt manipulera produktgradering och form för att uppfylla specifikationskraven.

  • Förmåga att kontrollera produktens storleksfördelning
  • Finjusterad produkt med kaskadmalning

Lätt att installera och underhålla

Barmac® VSI-krossar är konstruerade för att förlänga slitdelarnas livslängd och öka driftstillgängligheten genom att minska den tid som behövs för byte av delar.

Servicetiden reduceras drastiskt med snabb åtkomst till rotordelarna via en inspektionsdörr. Taklyftaren och rotorns servicearm eliminerar behovet av en extern kran för regelbundet underhåll, vilket förenklar servicen av de interna funktionerna och påskyndar rotorbyten.

  • Låga slitagekostnader genom sten-mot-sten-krossning
  • Metso-delar för problemfri drift

Säkerhet

Enkel och pålitlig automatisk smörjning hanterar den dagliga smörjningen av huvudaxeln, och Metso IC™ krossautomation säkerställer säker drift och tillståndskontroll från avstånd.

  • Flera funktioner för säkrare drift och underhåll
Barmac® VSI-krossar kan på begäran utrustas med metallstäd.
Städ-lösning

Barmac® VSI-krossar kan på begäran utrustas med metallstäd.

I städlösningen ersätts sten-mot-sten-ringen av en städring.

Städlösningen förbättrar Barmac® VSI-krossars reduktionsgrad och möjliggör finare slutprodukter, men slitagekostnaderna ökar något eftersom städen måste bytas regelbundet.

Tekniska specifikationer för Barmac® VSI-krossar

APPLIKATIONER FÖR VSI-KROSSAR

Välja ut och använda Barmac® VSI-krossar

Att välja och använda en Barmac® VSI-kross korrekt kräver förståelse för de ekonomiska och applikationsspecifika faktorerna. De önskade produktionsvolymerna definierar stenkrossens optimala storlek. Sten-mot-sten- eller städkrossning leder till något annorlunda slutprodukter än normal tertiär och kvartär kompressionskrossning.

Barmac® VSI-krossar producerar kubisk ballast som fungerar bra i betong, asfalt och basblandningar. Det kan även användas för finkrossning, särskilt för slipande material, eftersom det inte är mekaniskt begränsat på samma sätt som kompressionskrossar är vid fininställningar.

Om den används på rätt sätt ger sten-mot-stenkrossning den lägsta slitagekostnaden per ton för alla slagkrossningsmetoder. I de flesta fall används Barmac® VSI-krossar krossningscykelns sista fas. Det är i detta skede av processen som krossningen av slutprodukterna utförs, vare sig det är produktion av ballast med enastående form, tillverkad sand, kvarnfoder eller frigörelse eller separation av ett visst mineral från dess värdsten.

Ballastproduktion

Olika stenbrott använder ofta Barmac® VSI-krossar eftersom de kan producera kubikformad ballast av hög kvalitet som uppfyller alla viktiga konstruktionsspecifikationer. Barmac® VSI-krossar är särskilt framgångsrika när det gäller att producera vägbas-, strömaterial-, betong- och asfaltballast. II dessa applikationer kan Barmac® VSI-krossar användas antingen i öppen eller sluten krets, beroende på typ av ballast och de specifikationer som krävs.

Produktion av tillverkad sand

Förmåga till exakt formning och mottagning av finare material gör Barmac® VSI-krossar utmärkta för produktion av tillverkad sand. Sten-mot-sten-krossning säkerställer låga driftkostnader, och om det behövs större reduktion eller om matningsmaterialet är grovt, kan stenkrossen utrustas med metallstäd. Barmac® VSI-krossars hastighet kan justeras så att de, vid behov, även kan även producera mycket fina slutprodukter.

Industriell mineralproduktion

Med funktioner som kontrollerad produktgradering, prioriterad krossning, låga produktionskostnader och förmåga att producera fint material kan Barmac® VSI-krossar optimera prestandan hos de flesta industriella mineralbearbetningsanläggningar.

Inom denna sektor är Barmac® VSI-krossar populära som kostnadseffektiv finkrossningsutrustning för slipande material.

Till exempel har diamantgruvorna märkt att användningen av Barmac® VSI-krossar förenklar frigörandet av diamanter från gråbergsmineraler. Dessutom blir finkrosscementklinker med Barmac® VSI-krossar allt populärare eftersom VSI-krossar har visat sin förmåga som kostnadseffektiva förmalningskvarnar.

Produktion av metallmineraler

Vid brytning av metallmineraler är Barmac® VSI-krossar som har hög kapacitet och förmåga att producera produkter med fin gradering som exempelvis kvarnmatningsmaterial sintermatningsmaterial eller material för hög urlakningsdrift perfekta maskiner som kan ersätta dyrbar, ineffektiv krossnings- och malningsutrustning.

Att lägga till Barmac® VSI-krossar i en befintlig cykel kan spara avsevärt om man vill öka produktionen i en anläggning utan att ersätta befintlig produktionsutrustning i en kvarncykel.

Avfallsåtervinning

Barmac® VSI-krossar kan överträffa många andra utrustningar i återvinningsapplikationer. Materialet som återvinns kan vara avfall eller rivningsavfall, slagg eller glas och andra avfallsprodukter som kan bearbetas och säljas.

Mobila och flyttbara applikationer

Barmac® VSI-krossar finns även som mobila och flyttbara versioner, vilket öppnar upp för ett nya affärsmöjligheter för entreprenörer, stenbrottsoperatörer, återvinnings- och gruvdriftsapplikationer. Förutom enklare rörlighet har flyttbara och mobila Barmac® VSI-krossar fördelar som flexibel processjustering, behov av mindre materialtransport, mindre personalbehov och uppfyller strikta miljöstandarder.

Vad har andra gjort för att förbättra lönsamheten och minska riskerna?

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt