Metso TS Series™ banansiktar är fullt konfigurerbara med tillval, konstruerade för att klara alla typer av siktmedia för maximal driftsflexibilitet samtidigt som underhållet blir enklare och säkrare. De kan användas i stenbrott, grustag, gruvor samt av krossnings- och siktningsentreprenörer.

Många olika applikationer

Stenbrott, grustag, gruvor och mobila siktningsanläggningar.

Enkelt och säkert underhåll

Uppfyller höga hälso- och säkerhetskrav.

Metso TS Series™ banansiktar levererar ökad kapacitet utan att kompromissa med noggrannheten

Metso TS Series™ banansiktar är multilutningssiktar med tre lutningar som säkerställer snabb rörelsehastighet med en elliptisk rörelse i den första lutningen, medelhög rörelsehastighet och cirkulär rörelse i den andra lutningen och låg rörelsehastighet och bakåtroterande elliptisk rörelse i den sista sektionen.

En enkel axel placerad ovanför tyngdpunkten genererar den elliptiska rörelsen med variabla vinklar som varierar mellan 25º, 20º och 15º.

Många olika applikationer

Metso TS Series™ banansiktar levererar siktning av hög kapacitet och de kan konfigureras för de mest krävande applikationerna.

Metso TS Series™ banansiktar används ofta i mellan- eller sekundärfaser och kan även effektivt producera fraktioner av slutprodukten, särskilt om tråddukar monteras.

Metso TS Series™ banansiktar kan användas i stenbrott, grustag, gruvor och mobila siktningsanläggningar.

  • Alla siktningsfaser
  • Stationära och flyttbara applikationer
  • Slitande sten, mjuk sten, grus

Ökad kapacitet utan att kompromissa med noggrannheten

Metso TS Series™ banansiktar levererar mer kapacitet än en standard lutande sikt – särskilt om det inmatade materialet innehåller en hög andel fint material.

Metso TS Series™ banansitar kombinerar bananformade däck och variabel elliptisk rörelse, vilket ger ökad kapacitet utan att kompromissa med noggrannheten. Den integrerade matarlådan är mycket djup och lång för att möjliggöra ett enkelt gränssnitt mot matningstransportören.

Designen ger direkt partikelfördelning över den första panelraden på det övre däcket. Den långsammare rörelsehastigheten och den starka stratifieringseffekten ger mer tid och mer yta för att sikta partiklar som har ungefär samma storlek.

Hållbar siktkonstruktion

Varje axellinje är tillverkad av Metsos unika modulvibratorer (Metso MV™) som är flänsmonterade på sidoväggarna och synkroniseras av en kardanaxel. Varje Metso MV™ vibrator har två lager som ger mycket lång lagerlivslängd.

Sidoväggarna på Metso TS Series™ banansiktar har inga svetsfogar för att klara utmattningsspänningen.

Siktningspanelerna är viktiga element för att snabbt uppnå siktningsprestanda i slipande applikationer och för att sänka driftkostnaderna.

Metsos siktningspaneler passar perfekt till Metso TS Series™ banansiktar, och när de används förbinder sig Metso att uppfylla specifikationerna för slutprodukterna och panelens livslängd.

Enkelt och säkert underhåll

Metso TS Series™ banansiktar är lätta att underhålla. De uppfyller också höga hälso- och säkerhetskrav. Byte av panel görs snabbt och säkert, tack vare att det är bekvämt utrymme mellan däcken.

Tekniska specifikationer för Metso TS Series™ banansiktar

Screening Media Handbook
Det finns ett optimalt siktmedia för att maximera effektiviteten i varje siktningsapplikation.
Vad har andra gjort för att förbättra lönsamheten och minska riskerna?

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt