Horisontalsiktar

Horisontalsiktar

Effektiv siktning i många olika applikationer

Horisontalsiktar använder elliptiska rörelser för ökad prestanda och effektivitet. Den beprövade konstruktionen ger hög driftsäkerhet och enkelt underhåll, vilket ökar maskinlivslängden och lönsamheten väsentligt.

Effektiv prestanda

Elliptisk rörelse ger ökad lönsamhet.

Säker användning

Gott om utrymme mellan däcken, skydd och kåpor, samt konfigurerbart damm- och bullerskydd.

Enkelt underhåll

Modulär konstruktion ger snabbt och enkelt reservdelsbyte.

Lång livslängd

Robust konstruktion och sidoväggar utan svetsfogar.

Horisontalsiktar för högpresterande siktning

Metsos program av horisontalsiktar består av fyra produktfamiljer – Metso ACVL-serien™, Metso Compact FS-serien™, Metso ES-serien™ och Metso LH-serien™.

Funktioner, specifikationer och optimala applikationer varierar mellan de olika produktfamiljerna, men alla produkter är kända för att leverera prestanda, hög säkerhet, enkelt underhåll och lång tid i drift.

Effektiva prestanda
Öka effektiviteten med horisontalsiktar. Jämfört med lutande siktar har horisontalsiktarna lägre flödeshastighet, vilket innebär att materialet stannar kvar längre på sikten, så att mer material passerar siktöppningarna före slutet. Siktens ellipsrörelse bidrar också till högre prestanda, vilket ökar lönsamheten.

Säker användning
Metsos horisontalsiktar är byggda för att öka säkerheten. Gott om utrymme mellan däcken, skydd och kåpor, samt konfigurerbart damm- och bullerskydd ökar säkerheten väsentligt.

Enkelt underhåll
Horisontalsiktarnas modulära konstruktion gör att reservdelsbyten och underhåll går snabbt och enkelt, vilket minskar kostsamma stillestånd.

Lång livslängd
Tack vare robust konstruktion och sidoväggar utan svetsfogar är horisontalsiktarna mindre känsliga för utmattningspåkänningar, vilket ökar livslängden och minskar underhållsbehovet.

Hur har andra förbättrat lönsamheten och minskat riskerna?

Reservdelar för siktar, siktmedia och service (Eng.)

Kontakta Metsos experter

GRUVDRIFT
BALLASTPRODUKTION
Vänligen välj ditt intresseområde ovan.
Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer i vår sekretesspolicy för ytterligare information sekretesspolicy.
Tack för din förfrågan.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan skicka en ny begäran efter 15 minuter.
Kontakt