Lutande siktar

Lutande siktar

Tillförlitlig siktning med hög utmatning

Lutande siktar ger tillförlitlig och mångsidig siktning vid ballastproduktion, i stenbrott, grustag och gruvanläggningar. Tack vare siktarnas cirkulära rörelse och variabla lutning uppnår du hög produktionskapacitet och förbättrad lönsamhet.

Metsos högeffektiva lutande siktar för pålitlig drift

Metsos program av lutande siktar består av tre produktfamiljer – Metso Compact CVB-serien™, Metso CVB-serien™ och Metso RF-serien™.

Funktioner, specifikationer och optimala applikationer varierar mellan de olika produktfamiljerna, men alla produkter levererar hög tillförlitlighet, konfigurerbarhet, hög produktivitet och möjlighet till lägre kapitalkostnader.

Robust konstruktion för tillförlitlig och säker drift
De lutande siktarnas robusta konstruktion och cirkulära rörelser håller materialet i rörelse och förhindrar igensättning, så att dina processer fortlöper utan avbrott. Siktarna är utvecklade med fokus på säkerhet och minskar därför riskerna i verksamheten.

Kan konfigureras efter behoven
Lutande siktar kan konfigureras för din applikation. De kan användas som fristående enheter eller som del av ett flerstegssystem. Våra experter kan hjälpa dig att optimera siktningsprocessen i dina kretsar, så att du uppnår ökad effektivitet och lönsamhet.

Ökad produktionskapacitet
Lutande siktar brukar ge bättre produktionskapacitet än horisontalsiktar, eftersom gravitationen gör så att materialet passerar snabbare nedåt genom sikten.

Lägre kapitalkostnader initialt
Eftersom lutande siktar har lägre energiförbrukning och normalt sett används med färre axlar är de oftast en mindre kapitalinvestering än horisontalsiktar. 

Hur har andra förbättrat lönsamheten och minskat riskerna?

Reservdelar för siktar, siktmedia och service (Eng.)